---ANNONCE---

Corona-ledelse: Intern kommunikation i stærkt comeback

Corona-situationen har igen tydeligt demonstreret CEO’s afgørende rolle som fællesnævner, som ansigt og talsperson. Både internt og eksternt. Det bliver demonstreret, hvor afgørende det er at have sin organisation med sig – ikke imod sig, skriver Anders Monrad Rendtorff.

Advokatbranchen scorer meget lavt i undersøgelse om etik

Generelt har danskerne ikke høje tanker om advokaternes etiske niveau, og den lange række af afgørelser ved Ankenævnet viser, at opfattelsen ikke kommer helt ud af den blå luft. Men det er svært for branchen at gøre noget ved det.

C20 topchefer kommunikerer ens – indtil krisen rammer

Topcheferne i C20 var godt i gang med at realisere strategier med konkrete handlinger. Men COVID-19 krisen ændrede topledernes kommunikation i mange forskellige retninger, viser sproganalyse, baseret på intelligence software.

Komitéen for selskabsledelse skønmaler selskabers compliance

Komitéen for god Selskabsledelse har netop offentliggjort sin årsberetning. En granskning af resultaterne viser, at der er tale om et skønmaleri, hvor tolkningerne af de enkelte selskabers efterlevelse er meget overfladiske, summariske og ikke researchet særligt dybt.

ROCKWOOL reducerer sin CO2-udledning i Danmark med mere end 70% fra nytår

ROCKWOOL – en af Danmarks store, energiintensive produktionsvirksomheder – tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at ROCKWOOL opfylder målet om 70% CO2-reduktion,

Klimainvesteringer

Finans Danmark skal stå i spidsen for udvikling af fælles værktøj...

Vi er i Finans Danmark klar til at løfte opgaven. Vi er selvsagt stolte af, at en anbefaling fra vores Forum for Bæredygtig Finans kan leve videre til gavn for alle i klimapartnerskaberne,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Danmark går ind i den europæiske brintalliance

Dansk deltagelse i EU’s nye brintalliance sker på samme dag, som regeringen afholder møde i Grønt Erhvervsforum og inviterer til et nyt partnerskab om udviklingen af en ny dansk PtX-strategi.

Milliarder på vej til grønne virksomheder fra grøn fremtidsfond

I slutningen af 2019 blev fremtidsfonden besluttet, og nu er den endelige aftale faldet på plads. Dermed er rammerne på plads, så Danmarks Grønne Fremtidsfond nu kan sende kapital ud til de grønne virksomheder.

Grønne aktier

Vestas’ oplagte strategiske træk: Fuld kontrol med havmøller

Det næste logiske skridt for Vestas må være, at koncernen sikrer sig fuldt udbytte af det boomende marked for offshore vindkraft. Vestas må købe Mitsubishi Heavy Industries ud af MHI Vestas – joint venturet, der sælger havmøller for 9 mia. kr. om året. Nu er det måske blevet muligt.

Large Cap & ESG

Toplederinterview

Vi føler, at der bliver stillet større krav til selskabernes samfundsansvar, bæredygtighed, grøn omstilling og purpose. Og det er en drivkraft, som er blevet endnu stærkere efter coronakrisen.

Lars Frederiksen

Formand Komitéen for God Selskabsledelse

Ingen Events LigeNu

Kommentar

Kommentar: Samfundskontrakten går begge veje, Kent Damsgaard!

Forsikring & Pensions nye direktør Kent Damsgaard mener, at pensionssektorens tilsagn om klimainvesteringer for 350 mia. kr. allerede lever op til ”samfundskontrakten.” Men Kent Damsgaard nævner ikke, at pensionssektoren også har massive investeringer i kul- og olieselskaber.

Komité vil løfte dansk selskabsledelse til højere luftlag

Komitéen for God Selskabsledelse har for nylig sendt et udkast til reviderede anbefalinger for de børsnoterede selskaber i høring.  Chefredaktør Morten W. Langer kridter i denne kommentar banen op, og han giver sin vurdering.

ESG NYT

Aktivt ejerskab

Podcast

Temaer

KlimaBarometer

KlimaBarometer Q1 - 2020

Klimabarometer for første kvartal 2020 viser en beskeden fremgang - fra neutral position i sidste kvartal kravler barometeret akkurat i plus i første kvartal 2020. “KlimaBarometeret” viser på baggrund af ni underliggende indikatorer den bæredygtige udvikling i Danmark i forhold til erhvervstillidsindikatoren fra Danmarks Statistik.

X