Søg

CSR-chef - Søgeresultat

Er du ikke tilfreds med resultatet? Så prøv at søg igen.

Kun én ud af fire virksomheder har indtænkt CSR i strategi

...blandt 328 medlemmer af Dansk Erhverv, der i forvejen arbejder med CSR, kobler kun 28 procent af dem CSR til innovation og forretningsudvikling. Det er et problem, mener CSR-Chef i...

Høj mangfoldighed blandt nye CSR-ansvarlige

de merkantile uddannelser billedet, men også kommunikationsuddannede, ingeniører og især humanister er godt repræsenteret i feltet i omkring hvert femte tilfælde. Oversigten over CSR-chefer Top 100 viser også, at CSR-funktionen...

Top 100 – CSR-chefer i Danmark

OVERSIGT: CSR-ansvarlige i Danmarks 100 største virksomheder har i gennemsnit syv års erfaring med forretningsdrevet samfundsansvar, er i midten af fyrrene, akademikere og er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. Omkring 20 procent - i alt 22 i godt 100 virksomheder - er tiltrådt i nuværende CSR-stilling indenfor de sidste 18 måneder, (2016 eller 2017), hvilket samlet for hele gruppen indikerer en relativt stor gennemstrømning i jobfunktionen. ...

Jyske Bank: CSR kan bruges til at forbedre tilliden

et ansvar for,” siger Lene Hjorth, afdelingsdirektør for koncern CSR i Jyske Bank. ØU: Jyske Bank har iværksat ny CSR-strategi. Hvad er baggrunden for at styrke det forretningsdrevne samfundsansvar? LH:...

Overraskende svag CSR rapport fra Tryg

bruges som grundlag for forretningens arbejde med CSR.” Siger Charlotte Nolsøe Gøttler, der er nordisk CSR & forebyggelseschef i Tryg. Eneste CSR relaterede nøgletal, der i øvrigt ikke er revideret...

Carlsberg vinder Top 100 Rating af CSR Rapportering

Carlsberg vinder med mindst mulig marginal Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Top 100 Rating af CSR Rapportering. Flere selskaber har gennem de seneste år formået at forankre CSR rapporteringen i flere...

Undgå sagsanlæg som følge af CSR-rapportering

...man være opmærksom på, at omgivelserne løbende vil tjekke, hvor langt virksomheden er fra de definerede CSR-mål. Styrk internt samarbejde om CSR. CSR-arbejdet vil ofte ligge naturligt i flere vidt...

15 af C25 selskaberne undgår revision af CSR-regnskaber

...altså under halvdelen – forsynet CSR rapporten med en revisionserklæring baseret på en international standard fra fx International Federation of Accountants (IFAC). Revision af CSR-rapporten er ellers, ifølge flere CSR-eksperter...

CSR-eksperter: Danske Bank må gentænke sin samfundsambition

...indad. Det er ikke et billede, man kan ændre hurtigt. Man skal genskabe CSR tilgangen helt fra bunden, og formentlig i lang tid underspille snarere end overspille CSR initiativerne. I...
X