---ANNONCE---
Alle artikler Side 54
Indenfor godt én uge har tre uafhængige analyser konkluderet, at ansvarlige investeringer betaler sig finansielt. Nordea Equity Research argumenterer i analysen ”Cracking the ESG Code” for, at virksomheder og investorer ikke har råd til at ignorere ESG forhold. Bankanalytikerne har fundet solid evidens for, at miljømæssige, sociale og corporate...
Boganmeldelse: Søren Schultz Hansen og Jan Horsager skriver i ny bog, ”Digitaliseringens Paradokser”, at unge vælger gymnasiet, fordi det ”udskyder beslutningen” og ”holder muligheder åbne”. Det er samtidig grundpræmissen for al ledelse af digital transformation. Budskabet om, at de bedste beslutninger er dem, der ikke fastlåser fremtiden mod et konkret...
Iværksætter, rådgiver og stifter af ListenLouder Jonathan Løw skriver i denne kommentar om sine drøftelser med amerikaneren Daniel Burrus - én af verdens førende eksperter indenfor innovation og forretningsudvikling. Burrus er udnævnt af The New York Times som verdens bedste til at forudsige fremtiden. Hans budskab til danske virksomheders...
Iværksættere, der har et socialt eller bæredygtigt fokus, oplever i deres søgen efter kapital og forretningssupport større barrierer end traditionelle iværksættere. Selvom de er mindst lige så økonomisk risikovillige som traditionelle iværksættere, føler de sig udsatte og mere bekymret for fiasko som ledere. Billedet bekræftes af både Den Sociale Kapital...
ESG-kontroverser mellem selskaber og omgivelserne har siden 2013 kostet nordiske børsnoterede virksomheder minimum 25 mia. kroner. De økonomiske tab er opgjort af Nordea Markets, der har analyseret 238 børsnoterede virksomheder i Norden for omkostninger direkte forbundet til ESG hændelser, hvor myndigheder, kunder eller aktionærer har udfordret selskabets ledelse. I alt...
Klimaperspektivet har stort set været fraværende i de mange kommentarer og analyser af salget af Maersk Oil til Total. Alle har hæftet sig ved den epokegørende historie om det nu afsluttede olie og gas eventyr, Maersk gruppens fremtid, arbejdspladser, skatteprovenu og forsyningssikkerhed. Men er det nu det rigtige fokus...
PFA Pension og flere andre institutionelle investorer screener nu målrettet de virksomheder, der investeres i, for risiko for uetiske skatteforhold. Skattepolitikker og underliggende finansielle strukturer indgår dermed flere steder helt konkret i investorens samfundsansvarlige vurderinger, der i særlige tilfælde kan få indflydelse på investeringsbeslutninger og anspore til øget aktivt...
Boganmeldelse: Udsagnet ”du er en original” har for de fleste en negativ klang. Men for den amerikanske professor på Wharton Universitet, Adam Grant, er originaler nogle af de vigtigste personer, når det drejer sig om at skabe forandring og udvikling, også i erhvervslivet. Med begrebet ”original” mener han ikke en...
For første gang er der nu sat navne på de virksomheder, som har bidraget mest til de truende klimaforandringer. Siden 1988, hvor FN’s Klimapanel blev nedsat, er udledningen af drivhusgasser fordoblet i forhold til de foregående knap 250 år siden den industrielle revolution. Og mere end halvdelen af den...
X