Konjunkturbarometer for Klima & Miljø har nået et toppunkt. I denne opdatering for januar 2019 peger pilen nu for førte gang i lang tid nedad med en samlet konjunkturscore på minus 1, i det samlede mulige udfaldsrum mellem -9 til +9.

Tilbagegangen kommer efter længere tids fremgang, hvor især ‘Bæredygtig Forbrugeradfærd’ og ‘Klimainvesteringer’ har holdt stand og kompenseret for en...