Økonomisk Ugebrevs Konjunkturbarometer for Klima & Miljø (December)

Økonomisk Ugebrevs Konjunkturbarometer for Klima & Miljø: Investorerne veg i december udenom klima- og miljøinvesteringer, som ellers generelt var præget af kraftig stigende nettokøb.  Resultaterne fremgår af Økonomisk Ugebrevs bæredygtige konjunkturbarometer for ’klima & miljø’ for december 2018, hvor forbrugeradfærden forsætter momentum mod flere grønne produkter, imens CO2-kvoteprisen er det eneste positive signal for den grønne energiomstilling.Sådan er barometeret opbygget

“Det Bæredygtige KonjunkturBarometer” viser den bæredygtige udvikling i Danmark.  Konjunkturbarometeret viser en gang om måneden udviklingen på baggrund af tre underliggende indikatorer: 1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø.

Hver af de tre indikatorer tildeles point på baggrund af månedsdata fra tre underliggende dataset, som på hver sin måde afspejler en udvikling for indikatoren.  Samlet set bygges den samlede bæredygtige konjunkturudvikling derfor op af i alt ni dataset fordelt på tre dataset for hver indikator.

For hvert af de ni dataset gives et plus- eller minuspoint, afhængig af udviklingen. Samlet set kan den samlede score for hver  indikator dermed tildeles i udfaldsrummet -3 til + 3.  Alle scorer aggregeres for den bæredygtige konjunkturudvikling for den pågældende måned. Det samlede udfaldsrum for måneden kan derfor ligge i spændet mellem -9 til +9.


 

Konjunkturbarometeret viser igen fremgang med en score på plus 2, i det samlede mulige udfaldsrum mellem minus 9 og plus 9. Den bæredygtige udvikling går dog en anelse langsommere end i november, hvor scoren var plus tre. Forklaringen er især, at investorerne veg uden om ’Klima & Miljø’ investeringer i en periode, hvor de ellers øgede nettoinvesteringerne.

Investorerne veg uden om investeringer i ”Klima & Miljø” investeringsfonde, der gik tilbage med et nettotab på minus 1 mio. kroner. Investorerne trak mod ’globale aktier’, hvor nettokøbene i november var på hele 3,7 mia. kroner, mod 680 mio. kr. i måneden før.

Tendensen er den samme på europæisk niveau, hvor analysehuset Morningsstar melder om nettoafgang i europæiske ”Equity Alternative Energy” sektorfonde med 2 mio. euro for november og 17 mio. euro for det seneste kvartal.  Tendensen opvejes dog delvist af nettotilgang i kategorien ”Sector Equity Ecology.” Men altså kun delvist, fordi denne kategori er sammensat meget bredere end ”Alternative Energy.”

”Mens ‘alternativ energi’ har nettonedgang, så har ‘økologi’ og ‘vand’ set nettotegning i november. Alternativ energi bliver sandsynligvis trukket ned af det som sker indenfor fossil energi, hvor blandt andet brent spot (råoliepris, Red.) er faldet betydelig i oktober, november og december,” vurderer Thomas Furuseth, analytiker og senior editor hos Morningstar Norge.

Den samlede score for indikatoren ’miljø- og klimainvesteringer’ går dog stadigvæk i plus et, fordi de to øvrige indikatorer omvendt viser fremgang. Dels stiger den samlede nettoformue for klima- og miljøinvesteringer og dels formår 9 ud af 12 udvalgte fossilfrie investeringsfonde at præstere afkast bedre end deres respektive benchmark i det tre-måneders glidende gennemsnitlige afkast.

Ligesom i sidste opdatering fortsætter forbrugerne med at øge forbruget af bæredygtige produkter, hvor alle tre indikatorer for ’bæredygtigt forbrugeradfærd’ viser fremgang. Antallet af genbrugsannoncer (eksklusiv bolig, dyr, job og biletter) fra DBA lå i november 2018 ti procent over niveauet fra sidste år, mens oktober ”kun” lå 6 procent højere end samme måned året før. Også økologitallet fra Coop er igen stigende.
Andelen af det vedvarende energiforbrug har stadigvæk svært ved at finde nye højder og falder fra 35 procent til nu 31 procent af det samlede energiforbrug. Den lave oliepris kan forklare det lavere forbrug af vedvarende energi.

Også udnyttelsen af flykapaciteten går tilbage og eneste positive signal for indikatoren ’grøn omstilling’ er således, at CO2-kvoteprisen synes at være i en stabil udvikling med en pris på 25 euro pr. ton – den højeste i tre måneder.