Bæredygtigt Konjunkturbarometer (november): Økonomisk Ugebrevs Bæredygtige Konjunkturbarometer for Klima og Miljø trækkes hovedsagligt frem i denne månedsopdatering af indikatoren ’Miljø og Klimainvesteringer.’ ’Den Bæredygtige Forbrugeradfærd’ mister momentum, mens den ’Den grønne Energiomstilling’ falder neutralt ud.

 

 

 Sådan er barometeret opbygget

“Det Bæredygtige KonjunkturBarometer” viser den bæredygtige udvikling i Danmark.  Konjunkturbarometeret viser en gang om måneden udviklingen på baggrund af tre underliggende indikatorer: 1: Bæredygtig Forbrugeradfærd, 2: Den Grønne Energiomstilling og 3: Investeringer i Klima og Miljø.

Hver af de tre indikatorer tildeles point på baggrund af månedsdata fra tre underliggende dataset, som på hver sin måde afspejler en udvikling for indikatoren.  Samlet set bygges den samlede bæredygtige konjunkturudvikling derfor op af i alt ni dataset fordelt på tre dataset for hver indikator.

For hvert af de ni dataset gives et plus- eller minuspoint, afhængig af udviklingen. Samlet set kan den samlede score for hver  indikator dermed tildeles i udfaldsrummet -3 til + 3.  Alle scorer aggregeres for den bæredygtige konjunkturudvikling for den pågældende måned. Det samlede udfaldsrum for måneden kan derfor ligge i spændet mellem -9 til +9.


Klima- og miljøinvesteringer løfter lige akkurat grøn omstilling

Samlet set løfter Økonomisk Ugebrevs Bæredygtige Konjunkturbarometer sig med fire point, i udfaldsrummet -9 til + 9. Det er tre point mere end sidste måned. Den positive udvikling for ’Miljø- og klimainvesteringer’ holder dog særdeles hårdt på to af de i alt tre delindikatorer. Investorernes nettokøb af CSR fonde viser kun sparsomme tre millioner kroner i tilvækst, hvilket er en tilbagegang på 91 procent i forhold til sidste måned. Tilbagegangen giver dog stadigvæk pluspoint, qua at de samlede nettokøb i alle investeringsfonde går i minus.

I den optik er det alt andet lige positivt, at nettokøbene i faktiske tal øges i Miljø- og klimainvesteringsfondene. ”Markedsudviklingen har sandsynligvis præget investorernes lyst til at investere. Så det er nok snarere bredt funderet, end det er specifikt på klima og miljø,” vurderer Partner Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Dannebrog Invest.

Den samlede formue for investeringsfondskategorien ’Klima og Miljø’ stiger med beskedne én million kroner, fra 1.139 mio. kr. i sidste måned til nu 1.140 mio. kr. Det seneste sure aktiemarked har altså tæret på formuen, der dog trods alt samlet set øges af positive nettokøb. Denne delindikator går dermed lige akkurat i plus.

Den sidste delindikator for ”Miljø- og klimainvesteringer” viser til gengæld en solid udvikling. 7 ud 12 udvalgte fossilfrie investeringsfonde formår i seneste tre månedens løbende afkast at slå sit respektive benchmark.

Bæredygtig forbrugeradfærd mister momentum

Den samlede indikator for ’Bæredygtig Forbrugeradfærd’ viser stadigvæk gode takter, trods et stagnerende økologisalg. Danskernes annoncering i Den Blå Avis steg med mere end 100.000 flere annoncer sammenlignet med samme måned sidste år. Stigningen kan læses bl.a. i forhold til, at Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator , som i de seneste måneder er nedadgående. Danskerne fortsætter dermed tendensen med at genbruge mere og holde tilbage i forbrug af nye varer.

”Vi oplever en stigning i annoncer, der oprettes på DBA fra måned til måned. Og det passer godt med billedet af en dansk genbrugskultur i vækst. Ifølge vores årlige Genbrugsindeks svarer 68% af danskerne, at de har handlet brugt indenfor de seneste 12 måneder – det er en stigning på hele 9% i forhold til for to år siden,” siger Head of PR & Communications hos eBay Denmark, Sofie Folden Lund, om den mere langsigtede forbrugerkonjunktur.

Coops økologisalg af mad og drikke stagnerede på 13 procent af omsætningen. Det er samme niveau som i forrige måned, hvilket giver en neutral score i denne opdatering. De kommende opdateringer vil vise om økologisalget er ved at nå et toppunkt eller det er mere permanent.

Overraskende er det, at el-og hybridbilssalget – trods politisk usikkerhed om regeringens klimaplan om at lempe afgifter for el-og hybridbiler – er stigende i forhold til samme måned sidste år. ”Det, der diskuteres nu, er om afgifterne skal stige eller ikke, så bilkunderne kan ikke vinde noget ved at udskyde køb af en elbil. Derfor har vi heldigvis set, at elbilsalget fortsat er på et pænt niveau sammenlignet med sidste år,” vurderer Chefkonsulent i Dansk Elbil Alliance, Søren Jakobsen.

Andelen af vedvarende energiforbrug stiger

Andelen af det vedvarende energiforbrug steg i forhold til sidste måned, der dog bar præg en af meget vindfattig sensommer. Men det kan også læses i lyset af den generelle trend om, at de vedvarende energikilder langsomt og sikkert øger leverancerne i takt med, at teknologierne udnyttes bedre og kapaciteten udbygges. Under alle omstændigheder er denne del-indikator den eneste, der trækker i positiv retning i ’Den Grønne Energiomstilling’ i denne måneds opdatering.

CO2-kvoteprisen har efter et dyk ved månedsskiftet rettet sig igen og er på stort set samme prisniveau som medio oktober, lige omkring 20 euro pr. ton. Det kan tyde på, at de spekulative investorer indtil videre holder deres positioner i ro indtil EU’s reform i det nye år begynder at virke. Det giver for denne måned en neutral score.