---ANNONCE---

Ansvarlige investeringer

Klimabevægelsens resultater har i 2019 hidtil været beskedne. Men der kan være forandringer undervejs: På onsdagens generalforsamlingen i P+, akademikernes pensionskasse, lykkedes det at få alle klimaforslag vedtaget trods manglende opbakning fra bestyrelsen med Anders Eldrup som Formand.
Henrik Poulsen vil slutte som topchef i Ørsted, efter at have demonstreret hvor meget der kan hentes ud af fokusering på én kernekompetence. Ingen andre har i samme tempo som Ørsted formået at forandre en national ”blandet landhandel” til en global grøn specialist.
De danske pensionsselskaber er finansielt voluminøst involveret i kapacitetsudvidelser i den fossile energisektor. Det sker gennem investeringer for milliarder af kroner i selskaber, der er involveret i kapacitetsudvidelse og nye olie- og kulkraftværker.
Flere begivenheder peger i retning af, at hydrogen fra vedvarende energikilder bliver fremtidens energiform i EU. Medvinden for brintmarkedet har fået yderligere næring fra et dansk konsortium bestående af Københavns Lufthavne, Mærsk, DSV, DFDS, SAS og Ørsted.
Danskernes lovpligtige pensionsopsparing medfinansierer nye kulkraftværker, der vil fordoble energikapaciteten fra kul via en række selskaber på ATP’s aktieliste. ATP erkender overfor Økonomisk Ugebrev problemet.
Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og flere andre banker har milliarder af kroner investeret i selskaber, der bygger nye kulkraftværker. Det står i stor kontrast til bankernes udmeldinger om at bidrage til at udfase kul.
S&P 500® ESG-indekset har foretaget sin anden årlige revurdering siden lanceringen i januar 2019. Bl.a. Walmart & Twitter er smidt ud imens Facebook, Wells Fargo og Eli Lilly vender tilbage til den bæredygtige udgave af det prestigefulde indeks.
DLF’s pensionskasse, Lærernes Pension, efterlever ikke sidste års DLF-kongresbeslutning om, at ”aktivt arbejde for at være en synlig medspiller i kampen for den grønne omstilling,” lyder det fra kritiske medlemmer.
Klimarådets forslag om en høj CO2-afgift, som styrende element i en klimaplan, er trods Vismændenes anbefalinger utopisk i en tid hvor økonomien skal genrejses. Dansk Industri vil have statsstøtte og de borgelige afviser yderligere byrder på dansk erhvervsliv, skriver redaktør Joachim Kattrup i denne kommentar.
X