Ansvarlige investeringer

Et stort flertal i EU Parlamentet har netop stemt EU-kommissionens første tre forslag til en omfattende bæredygtig reform for banksystemet videre i den politiske proces. Selvom alle aktører her i den indledende fase er enige om behovet for forandringer, venter nu et slagsmål af dimensioner om retten til at...
På blot få år er antallet af indberetninger om hvidvask eksploderet, viser dugfriske nye tal. Reglerne koster især bankerne dyrt. Men indsatsen nytter ikke meget, […]
For fjerde år i træk har en af verdens største miljøorganisationer, WWF Verdensnaturfonden, vurderet danske pensionsselskabers klimaindsatser. WWF konkluderer, at meget positivt er sket siden 2013, men også at indsatserne er bemærkelsesværdigt forskellige i den danske pensionssektor. Topdanmark, der vurderes ringest, kritiserer WWF’s vurderingsmetode for at give point for...
Bestyrelserne i Sampension og MP Pension undersøger nu, hvordan de afvikler deres investeringer i tobaksindustrien for at imødekomme en potentiel tillidskrise om etik mellem ledelse og medlemmer. Ny undersøgelse viser, at to ud af tre danske pensionsmedlemmer mener, at det er uetisk at investere pensionsmidler i tobaksindustrien, som formentlig...
MP Pension har besluttet at trække sine investeringer i selskaber, hvor mere end 25 procent af omsætningen hentes fra olie, kul eller tjæresand. MP ekskluderer de næste tre år 1.000 selskaber. Adm. direktør Jens Munch Holst mener ikke det vil få konsekvenser for afkastet. Han erkender, at balancen mellem...
Flere danske kapitalforvaltere vil honorere efterspørgslen efter bæredygtige investeringsprodukter rettet mod private med nye digitale investeringsløsninger, der underliggende trækker på ESG screenede ETF’er. Den øgede interesse blandt private for bæredygtige investeringer får nu to danske fintech virksomheder til at udvikle privatrettede investeringsprodukter. Jakob Lage Hansen er i startupvirksomheden Metoa i...
De 17 største danske pensionsselskaber har til sammen 432 aktieinvesteringer i, eller med stærke relationer til, såkaldte kontroversielle industrier, hvor ”licence to operate” ofte deler offentlighedens etiske dom. Fx Topdanmark Pension, der fastholder investering i Airbus, mens Skandia Pension trækker sin investering i Boeing. Både Boeing og Airbus er...
Kritiske pensionsopsparere i MP Pension revser pensionskassens interne redegørelse i Ematum-skandalen, der handler om danske investeringer i et korrupt statsligt tunfiskerifirma i Mozambique. MP pension, der har tjent 6 millioner kroner på investeringen, erkender at man aldrig skulle være gået ind i projektet, men fastholder at alle etiske retningslinjer...
Urimeligt høje toplederlønninger anses i stigende grad af befolkningen som et stort moralsk problem i erhvervslivet. Institute of Business Ethics (IBE) har for 14. år i træk undersøgt englændernes vurdering af hvilke etiske spørgsmål, erhvervslivet bør adressere. Skatteunddragelse går tilbage, men er fortsat erhvervslivets største etiske udfordring. Efter den store...
Regeringen opfordrer i ny vejledning alle danske institutionelle investorer til at udøve aktivt og ansvarligt ejerskab og tage systematisk hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø mv., når de investerer. Vejledningen er ikke juridisk bindende, men ventes at danne grundlag for fremtidig praksis, skriver direktør Erik Alhøj for Engagement International. Erhvervs-...
X