Ansvarlige investeringer

Regeringen opfordrer i ny vejledning alle danske institutionelle investorer til at udøve aktivt og ansvarligt ejerskab og tage systematisk hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø mv., når de investerer. Vejledningen er ikke juridisk bindende, men ventes at danne grundlag for fremtidig praksis, skriver direktør Erik Alhøj for Engagement International. Erhvervs-...
Skal vi undgå at investere i virksomheder som Volkswagen, der er midtpunkt i en meget alvorlig miljøsag, og Shell, som overtræder menneskerettighederne i Nigeria? Det spørgsmål skal mange nyvalgte kommunalbestyrelser diskutere lige efter nytår i forbindelse med tilrettelæggelsen af kommunernes finansstrategi. Her er ansvarlige investeringer blevet et stadig vigtigere element...
Moodys og Fitch Ratings præciserer nu ESG risikofaktorer i kreditvurderinger af børsnoterede selskaber og tilfører flere ressourcer til området. For en række brancher og investorer står det dermed noget mere klart, hvordan langsigtede miljø- og klimarelaterede faktorer påvirker kreditvurderingerne. Ansvarlig håndtering af vandmangel er konkret en kreditvurderingsfaktor for Carlsberg,...
Nordeas aktiefond ”Invest Klima og Miljø” fremviser bedste afkast på både kort og længere sigt blandt de 26 fossilfrie investeringsfonde i Danmark. Alm. Brand Invest skærper sine etiske retningslinjer og trækker investeringer i kul, gas og olie i alle investeringsforeningens - nu fossilfrie - investeringsfonde. ”Nordea Invest Klima og Miljø”...
Adm. dir. i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) Sune Schackenfeldt indførte kort før sommeren en skattedoktrin for pensionskassens adfærd som global investor. Doktrinet betyder, at PBU ikke vil investere i regeringens Verdensmålfond, fordi Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) ikke kan levere tilstrækkelige garantier mod skatteunddragelse. Sune Schackenfeldt forklarer i dette interview om...
Mange danske institutionelle investorer screener investeringsporteføljen for aktiernes samlede klimaaftryk. Resultaterne bliver dog sjældent omsat til konkrete ændringer i investeringsstrategien. Heller ikke selvom kapitalforvaltere står klar med forvaltning baseret på aktiv ESG-screening, der er langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande. Industriens Pension har taget de første spæde...
Store danske institutionelle investorer hænger efter deres nordiske kollegaer, hvad angår investeringsbeslutninger på baggrund af ESG-screening af aktiver. Kun ni procent af den samlede kapital under forvaltning (AuM) i Danmark er underlagt såkaldte positive ESG-screeninger, hvor investeringsaktivet vælges på baggrund af konkrete bæredygtige resultater eller ESG-performance. Til gengæld er andelen...
FN og stort set alle verdens lande formulerede i 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGs) og opfordrede specielt private virksomheder og investorer til at komme ind i kampen for at få dem opfyldt inden 2030. Men hvad får pensionskasser, banker og investeringsforeninger selv ud af at inddrage...
96% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har nu et set-up for ansvarlige investeringer mod 88% i 2015. Aktivt ejerskab eller engagement er et væsentligt element for to tredjedele af investorerne. Det viser en ny undersøgelse fra Dansif, sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark. Rapporten ”The Current State...
X