Ansvarlige investeringer

Adm. dir. i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) Sune Schackenfeldt indførte kort før sommeren en skattedoktrin for pensionskassens adfærd som global investor. Doktrinet betyder, at PBU ikke vil investere i regeringens Verdensmålfond, fordi Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) ikke kan levere tilstrækkelige garantier mod skatteunddragelse. Sune Schackenfeldt forklarer i dette interview om...
Mange danske institutionelle investorer screener investeringsporteføljen for aktiernes samlede klimaaftryk. Resultaterne bliver dog sjældent omsat til konkrete ændringer i investeringsstrategien. Heller ikke selvom kapitalforvaltere står klar med forvaltning baseret på aktiv ESG-screening, der er langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande. Industriens Pension har taget de første spæde...
Store danske institutionelle investorer hænger efter deres nordiske kollegaer, hvad angår investeringsbeslutninger på baggrund af ESG-screening af aktiver. Kun ni procent af den samlede kapital under forvaltning (AuM) i Danmark er underlagt såkaldte positive ESG-screeninger, hvor investeringsaktivet vælges på baggrund af konkrete bæredygtige resultater eller ESG-performance. Til gengæld er andelen...
FN og stort set alle verdens lande formulerede i 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGs) og opfordrede specielt private virksomheder og investorer til at komme ind i kampen for at få dem opfyldt inden 2030. Men hvad får pensionskasser, banker og investeringsforeninger selv ud af at inddrage...
96% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har nu et set-up for ansvarlige investeringer mod 88% i 2015. Aktivt ejerskab eller engagement er et væsentligt element for to tredjedele af investorerne. Det viser en ny undersøgelse fra Dansif, sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark. Rapporten ”The Current State...
Kursudviklingen på OMX Nasdaq Nordics indeks for særlige bæredygtige Large Cap selskaber har siden 2010 udviklet sig mere end 30 procent lavere end indekset for alle nordiske Large Cap selskaber. Det fremgår af en analyse af kursudviklingen, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget. Kursudviklingen for OMX’ bæredygtige aktieindeks understøtter således ikke...
Med Ørsteds beslutning sidste år om at frasælge olie – og gasforretning samt afvikle en række kulkraftværker, løfter selskabets sig også ind i kampen med andre globale energiselskaber, der satser voldsomt på den grønne energiomstilling. Selvom den historie vækker flere og flere investorers opmærksomhed, giver det ikke automatisk en førende...
Finans Danmark er positivt stemt overfor de foreløbige anbefalinger fra EU-kommissionens ekspertgruppe for ’Sustainable Finance’, om en bæredygtig reform af al finansiel EU-regulering. Blandt andet via bedre vilkår for bæredygtig finansiering, blot det ikke bremser markedsudviklingen, mener Finans Danmark. Finans Danmark anerkender nødvendigheden af reformer i den finansielle sektor, men...
Novo Nordisk dumpede i den årlige opdatering af Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe) og røg helt ud af det prestigefyldte aktieindeks for de fremmeligste bæredygtige europæiske selskaber. Derved inkasserer Novo Nordisk ikke bare ridser i sit bæredygtige image, men risikerer tillige at tabe investeringer fra især passivt...
X