Ansvarlige investeringer

De 17 største danske pensionsselskaber har til sammen 432 aktieinvesteringer i, eller med stærke relationer til, såkaldte kontroversielle industrier, hvor ”licence to operate” ofte deler offentlighedens etiske dom. Fx Topdanmark Pension, der fastholder investering i Airbus, mens Skandia Pension trækker sin investering i Boeing. Både Boeing og Airbus er...
Kritiske pensionsopsparere i MP Pension revser pensionskassens interne redegørelse i Ematum-skandalen, der handler om danske investeringer i et korrupt statsligt tunfiskerifirma i Mozambique. MP pension, der har tjent 6 millioner kroner på investeringen, erkender at man aldrig skulle være gået ind i projektet, men fastholder at alle etiske retningslinjer...
Urimeligt høje toplederlønninger anses i stigende grad af befolkningen som et stort moralsk problem i erhvervslivet. Institute of Business Ethics (IBE) har for 14. år i træk undersøgt englændernes vurdering af hvilke etiske spørgsmål, erhvervslivet bør adressere. Skatteunddragelse går tilbage, men er fortsat erhvervslivets største etiske udfordring. Efter den store...
Regeringen opfordrer i ny vejledning alle danske institutionelle investorer til at udøve aktivt og ansvarligt ejerskab og tage systematisk hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø mv., når de investerer. Vejledningen er ikke juridisk bindende, men ventes at danne grundlag for fremtidig praksis, skriver direktør Erik Alhøj for Engagement International. Erhvervs-...
Skal vi undgå at investere i virksomheder som Volkswagen, der er midtpunkt i en meget alvorlig miljøsag, og Shell, som overtræder menneskerettighederne i Nigeria? Det spørgsmål skal mange nyvalgte kommunalbestyrelser diskutere lige efter nytår i forbindelse med tilrettelæggelsen af kommunernes finansstrategi. Her er ansvarlige investeringer blevet et stadig vigtigere element...
Moodys og Fitch Ratings præciserer nu ESG risikofaktorer i kreditvurderinger af børsnoterede selskaber og tilfører flere ressourcer til området. For en række brancher og investorer står det dermed noget mere klart, hvordan langsigtede miljø- og klimarelaterede faktorer påvirker kreditvurderingerne. Ansvarlig håndtering af vandmangel er konkret en kreditvurderingsfaktor for Carlsberg,...
Nordeas aktiefond ”Invest Klima og Miljø” fremviser bedste afkast på både kort og længere sigt blandt de 26 fossilfrie investeringsfonde i Danmark. Alm. Brand Invest skærper sine etiske retningslinjer og trækker investeringer i kul, gas og olie i alle investeringsforeningens - nu fossilfrie - investeringsfonde. ”Nordea Invest Klima og Miljø”...
Adm. dir. i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) Sune Schackenfeldt indførte kort før sommeren en skattedoktrin for pensionskassens adfærd som global investor. Doktrinet betyder, at PBU ikke vil investere i regeringens Verdensmålfond, fordi Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) ikke kan levere tilstrækkelige garantier mod skatteunddragelse. Sune Schackenfeldt forklarer i dette interview om...
Mange danske institutionelle investorer screener investeringsporteføljen for aktiernes samlede klimaaftryk. Resultaterne bliver dog sjældent omsat til konkrete ændringer i investeringsstrategien. Heller ikke selvom kapitalforvaltere står klar med forvaltning baseret på aktiv ESG-screening, der er langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande. Industriens Pension har taget de første spæde...
X