---ANNONCE---
Sektioner Governance

Governance

Danske Banks seneste skandale om de flere hundrede forkerte gældsinddrivelser svarer til en lastbil, der kører direkte ind i en massiv betonblok. Banken kan kun komme videre herfra, hvis de store aktionærer, ATP og A.P. Møller Holding, viser klart og tydeligt, at det ikke er godt nok.
EU vil gøre sine klimamål om bl.a. CO2-neutralitet i 2050 til et obligatorisk bestyrelsesansvar og lovmæssigt sikre langsigtede ledelsesbeslutninger og investeringer. Afslutningen på første lovrunde i handlingsplanen for Sustainable Finance er begyndt.
Komitéen for God Selskabsledelse har for nylig sendt et udkast til reviderede anbefalinger for de børsnoterede selskaber i høring.  Chefredaktør Morten W. Langer kridter i denne kommentar banen op, og han giver sin vurdering.
Et udkast til nye anbefalinger lægger Komitéen for God Selskabsledelse op til, at de børsnoterede selskaber skal overveje deres plads i samfundet, og om de bidrager med noget nyttigt ud over værdiskabelse og arbejdspladser. Læs interview med Lars Frederiksen, formand for Komitéen.
Bill Gates har på sin blog - GatesNote -  skrevet en læseværdig artikel om klimakrisen. Det er ikke opmuntrende læsning. Bl.a. skriver Gates om de blot 8 procent CO2-reduktion verden så under covid-19 krisens første måneder:  "Overvej hvad der skal til for at opnå denne 8 procent reduktion. Mere end 600.000 mennesker er døde, og titusinder af millioner er ude af arbejde."
Komitéen For God Selskabsledelse forslår at fremhæve, at selskaberne bør have en skattepolitik. Hvis anbefalingen besluttes, som alt tyder på, vil det øge presset yderligere på virksomhederne for at rapportere mere åbent om skatteadfærd.
Selvom kun få selskaber har skriftlige vedtægtskrav om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal eje private aktier i selskabet, de sidder i bestyrelsen for, er der ved at udvikle sig en praksis, hvor menige medlemmer typisk ejer for mellem en halv og én mio. kr. private aktier i selskabet, og bestyrelsesformanden typisk en del mere. 
Sponsorat på antageligt mere end 100 mio. kr. med sejlsportens Formel 1 skal sikre, at Rockwool får mest mulig ud af bl.a. EU’s genrejsningsplan, som lover ”en kæmpe renoveringsbølge” af EU’s bygninger og infrastruktur.
Diversitet virker som et fremmedord i den danske pensionssektor, når det handler om den interne organisation. Det er udelukkende mænd, der investerer danskernes pensionsmidler, og dermed beslutter hvordan danskernes pensionsopsparing skal placeres.
X