---ANNONCE---

Governance

ESG-kontroverser mellem selskaber og omgivelserne har siden 2013 kostet nordiske børsnoterede virksomheder minimum 25 mia. kroner. De økonomiske tab er opgjort af Nordea Markets, der har analyseret 238 børsnoterede virksomheder i Norden for omkostninger direkte forbundet til ESG hændelser, hvor myndigheder, kunder eller aktionærer har udfordret selskabets ledelse. I alt...
Klimaperspektivet har stort set været fraværende i de mange kommentarer og analyser af salget af Maersk Oil til Total. Alle har hæftet sig ved den epokegørende historie om det nu afsluttede olie og gas eventyr, Maersk gruppens fremtid, arbejdspladser, skatteprovenu og forsyningssikkerhed. Men er det nu det rigtige fokus...
For første gang er der nu sat navne på de virksomheder, som har bidraget mest til de truende klimaforandringer. Siden 1988, hvor FN’s Klimapanel blev nedsat, er udledningen af drivhusgasser fordoblet i forhold til de foregående knap 250 år siden den industrielle revolution. Og mere end halvdelen af den...
ESG-ratingbureauerne har de seneste par år tildelt Bang & Olufsen (B&O) stadig svagere ESG-score for selskabets bæredygtige indsatser, der nu betyder, at selskabet blot placerer sig blandt de 25 procent ringeste af CSRhub.coms godt 8000 fuldt ESG-ratede selskaber i verden. Betyder det noget for værdien af B&O’s brand? B&O’s negative bæredygtighedsudvikling...
Artikelserie: Den meningsfulde Virksomhed. Erhvervsledere skal gøre de filosofiske, psykologiske og sociologiske opråb til mere end blot indslag på inspirationsseminarer. Det er nødvendigt i et teknologifikseret erhvervsliv, hvor stadig flere menneskehjerner og kroppe brænder sammen med stress. Vi skal stille de samme krav om mening til vores arbejdsliv, som...
Eksperter ud i samfundsansvar byder erhvervsminister Brian Mikkelsens nye initiativ velkommen. Det handler om opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledninger om samfundsansvar, som retter sig mod især SMV virksomheder men også professionelle investorer. Formålet er forenkling og fordanskning, så flere kan være med. Behovet vurderes at være stort. Men flere advarer...
X