CSR & Selskabsledelse

De største danske børsnoterede virksomheder har meget forskellige syn på ESG-ratingbureauerne. Hvert andet selskab anerkender, at ESG-vurderinger har direkte indflydelse på CSR-strategien. Men kun meget få har etableret proaktive strategier, som honorerer ESG-ratingbureauernes metoder, viser et rundspørge til CSR-ansvarlige, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget. De største danske børsnoterede selskaber forholder...
CSR Rating: Novozymes er tilbage på kurs mod indfrielse af selskabets 2020 bæredygtige mål. Selskabet når sine vigtigste kortsigtede mål for CO2-reduktioner via enzymprodukterne, der sidste år tabte lidt af pusten. Nøgletallene for CO2-intensiteten samt vand- og energieffektivitet for egen produktion skuffer omvendt for året 2017, hvor selskabet også tabte...
Striben af regeringsstyrede råd og organer om samfundsansvar tager ingen ende. Senest har regeringens prioritering af Dialogforum for Samfundsansvar & Vækst været nølende, både før, […]
CSR-analyse: Den 2017 reviderede og opdaterede CSR-strategi fremstår ikke imponerende i forsikringsselskabets rapportering om samfundsansvar for 2017. Trygs svage CSR rapportering understøttes af beskedne ESG ratinger, som afslører svage punkter i samfundsengagementet. Både konkret indhold og format i Trygs netop offentliggjorte CSR-regnskab for 2017, baseret på en helt ny CSR-strategi,...
Grundfos’ solide økonomiske udvikling de senere år understøttes nu af en mindst lige så fornem ESG-ranking som Danmarks bedste. Bagvedliggende drivere skal, ifølge Kim Nøhr Skibsted Group Vice President i Corporate Communication, Public Affairs & Engagement i Grundfos, primært spores i ny bæredygtighedsstrategi samt fastholdelse af ESG-mål fra 2008...
Aktionærerne har på årets generalforsamlinger i de fleste C20-selskaber vedtaget lønforhøjelser til direktion og bestyrelse. Men ingen steder er det besluttet at inddrage klima eller sociale mål i incitamentsaflønningerne, viser gennemgang. Hverken FN’s 17 verdensmål, Parisaftalen eller ambitiøse EU-energipolitiske mål har altså kunne overbevise om, at økonomiske incitamenter for topledelsen...
Hvad er bæredygtigt entreprenørskab? Mange nye såvel som etablerede virksomheder redefinerer forretningsmodellen ind i en ny bæredygtig virkelighed. Men kun få forholder sig løbende kritisk til de principper, de bygger bæredygtigheden op på, fordi ledelsesprocessen sjældent udfordres. Den problemstilling har tre forskere fra CBS belyst og fået publiceret i...
Boganmeldelse: Ny bog fra Harvard professor Geoffrey G. Jones viser, hvor svært det har været at forene forretning med bæredygtighed gennem historien. Forfatteren fremhæver, hvordan blandt andet danske excentriske grønne ildsjæle er grundlaget for mange af de bæredygtige forretningsmodeller, som fungerer i dag. Folkene bag Vestas, Aarstiderne, FDB og...
Coloplasts bæredygtige resultater fremlagt i CSR-årsrapporten 2. november illustrerer den situation, der for tiden er billedet i flere store danske virksomheder. Nemlig, at den positive økonomiske vækst overfuser de ikke-finansielle mål. Selv kalder Coloplast årets CSR-resultater for en gang blandede bolsjer. CSR-analyse: Alle væsentlige miljø og klimarelaterede nøgletal i Coloplasts årlige...
Mærsk vil sammen med tre pensionskasser vriste markedsandele fra Kina, hvad angår investeringer i den afrikanske infrastruktur. Siden John Magufuli fik magten i Tanzania for to år siden, har hans tiltag mod korruption skabt forventninger – og foruroligelse. Præsidenten bliver ikke uden grund kaldt The Bulldozer, skriver Kommunikationsrådgiver John...
X