---ANNONCE---

ESG Brændpunkt

Samtidig med, at danmarkshistoriens største hvidvaskningssag hænger som en mørk sky over Danske Bank, er CEO Thomas Borgen på scenen til Heartland Festivalen i starten af juni måned, hvor publikum frit kan stille spørgsmål om samfundsansvar - også til hvidvaskningssagen, siger Thomas Borgen til Økonomisk Ugebrev Ledelse. Danske Bank mangler...
Næsten hver tredje af de 100 største danske erhvervsvirksomheder har nu en kvindeandel på mindst 30 procent i deres bestyrelser. Og hver fjerde virksomhed har det seneste år øget kvindeandelen, viser Økonomisk Ugebrevs årlige tema om kvinder i topledelse. Da de 1400 største virksomheder i 2012 via lovgivning blev pålagt...
Ny ESG-nøgletalssamling, udviklet af det danske Center for ESG Research, rummer flere kontroversielle forslag til hvad virksomheder fremadrettet skal måles på og styre efter. Økonomisk ulighed mellem ledelse og medarbejdere og kønsfordelte lønomkostninger er nye bud på fremtidens ESG-performancemål. Center for ESG Researchs 36 nye ESG-nøgletal til erhvervsvirksomheder om indikatorer...
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil genindføre filosofikum på landets højere læreanstalter for at styrke fremtidens arbejdsstyrke til at modstå automatisering og datadrevet intelligence. Arbejdsstyrken skal, ifølge Pind, ”forstå mere end blot det næste kvartals resultater”. Interview: I opgavebeskrivelsen til den nedsatte inspirationsgruppe nævnes Fremtidens Arbejdsmarked som det første punkt,...
Ledere ansat i en virksomhed, hvor en større etisk skandale har raset, får devalueret værdien af deres arbejde på arbejdsmarkedet, selvom de personligt er helt uskyldige og aldrig har været i nærheden af den konkrete sag. Ledere fra lande med en stærk governance- og lovgivningsstruktur, f.eks. Danmark, straffes økonomisk...
Interview:  Økonomisk vækst er ledetråden for traditionel investeringsstrategi, men begrebet social impact investment vinder indpas. Morten Albæk, administrerende direktør i Voluntas, belyser i dette interview begrebet, som er Voluntas’ bærende investeringsprincip. Morten Albæk, Voluntas definerer et investeringsprincip ud fra begrebet ’meaningful work’. Hvilke væsentlige præmisser er nødvendige, for at en virksomhed...
Boganmeldelse: Associate professor, ph.d. og cand.scient.soc. fra CBS, Ole Bjerg, rejser i sin nye debatbog, ”Vores penge i vores bank” kritiske spørgsmål til Nationalbankens uafhængighed. Bjerg mener, at både politikere, den finansielle sektor og offentligheden generelt negligerer, at Nationalbanken, som følge af de private bankers monopol på pengeskabelse, kun...
X