ESG Brændpunkter

CEO’en er mere end nogensinde virksomhedens ansigt udadtil. Interessen fra omverdenen er stigende og medfører et mærkbart pres på topchefer om at kunne kommunikere hurtigt, troværdigt og autentisk. Området er omgærdet af anekdoter og en vis mystik”, siger Anders Monrad Rendtorff, der i samarbejde med Københavs Universitet gør noget ved sagen.
Topcheferne blandt C25-selskaberne havde i årets aktionærbreve mere at fortælle om allerede opnåede resultater end de vækstmuligheder, de ser fremadrettet. Topchef-kommunikationen til omverden afspejler dermed over en bred kam, at afkastet stiger og omsætningen falder.
I 2017 så vi en lille håndfuld nyudnævnte topchefer blandt C25-virksomhederne. Især CEO Søren Nielsen i William Demant markerer sig med helt nye toner i forhold til forgængeren, viser business intelligence baserede sproganalyse af C25-topchefernes aktionærbreve
Interview: Formand for Carlsberg og Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, mener at bryggeriet altid har haft et større samfundsformål - et ”purpose.” Den værdi skal fortsat udvikles, men målrettes nye udfordringer. Han kan sagtens forestille sig, at Carlsbergs nye klimamål indskrives i virksomhedens incitamentsordninger. Men helt afgørende for fremtidens samfund er,...
Interview: Stakeholder-teoriens fader, professor i filosofi og business administration fra Virginia Universitetet, R. Edward Freeman, har været i Danmark. Han mener, at erhvervslivets ledere i lyset af finanskrisen og de mange etiske skandaler bliver misforstået af omverdenen som ensidige profitsultne.
Samtidig med, at danmarkshistoriens største hvidvaskningssag hænger som en mørk sky over Danske Bank, er CEO Thomas Borgen på scenen til Heartland Festivalen i starten af juni måned, hvor publikum frit kan stille spørgsmål om samfundsansvar - også til hvidvaskningssagen, siger Thomas Borgen til Økonomisk Ugebrev Ledelse. Danske Bank mangler...
Næsten hver tredje af de 100 største danske erhvervsvirksomheder har nu en kvindeandel på mindst 30 procent i deres bestyrelser. Og hver fjerde virksomhed har det seneste år øget kvindeandelen, viser Økonomisk Ugebrevs årlige tema om kvinder i topledelse. Da de 1400 største virksomheder i 2012 via lovgivning blev pålagt...
Ny ESG-nøgletalssamling, udviklet af det danske Center for ESG Research, rummer flere kontroversielle forslag til hvad virksomheder fremadrettet skal måles på og styre efter. Økonomisk ulighed mellem ledelse og medarbejdere og kønsfordelte lønomkostninger er nye bud på fremtidens ESG-performancemål. Center for ESG Researchs 36 nye ESG-nøgletal til erhvervsvirksomheder om indikatorer...
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil genindføre filosofikum på landets højere læreanstalter for at styrke fremtidens arbejdsstyrke til at modstå automatisering og datadrevet intelligence. Arbejdsstyrken skal, ifølge Pind, ”forstå mere end blot det næste kvartals resultater”. Interview: I opgavebeskrivelsen til den nedsatte inspirationsgruppe nævnes Fremtidens Arbejdsmarked som det første punkt,...
X