ESG Brændpunkter

Ledere ansat i en virksomhed, hvor en større etisk skandale har raset, får devalueret værdien af deres arbejde på arbejdsmarkedet, selvom de personligt er helt uskyldige og aldrig har været i nærheden af den konkrete sag. Ledere fra lande med en stærk governance- og lovgivningsstruktur, f.eks. Danmark, straffes økonomisk...
Interview:  Økonomisk vækst er ledetråden for traditionel investeringsstrategi, men begrebet social impact investment vinder indpas. Morten Albæk, administrerende direktør i Voluntas, belyser i dette interview begrebet, som er Voluntas’ bærende investeringsprincip. Morten Albæk, Voluntas definerer et investeringsprincip ud fra begrebet ’meaningful work’. Hvilke væsentlige præmisser er nødvendige, for at en virksomhed...
Boganmeldelse: Associate professor, ph.d. og cand.scient.soc. fra CBS, Ole Bjerg, rejser i sin nye debatbog, ”Vores penge i vores bank” kritiske spørgsmål til Nationalbankens uafhængighed. Bjerg mener, at både politikere, den finansielle sektor og offentligheden generelt negligerer, at Nationalbanken, som følge af de private bankers monopol på pengeskabelse, kun...
X