---ANNONCE---
Sektioner SRI Best Practice

SRI Best Practice

Nordea har i samarbejde med Nasdaq lanceret et nyt værktøj, der viser investorernes bæredygtige fodaftryk. Som det mest interessante og nyskabende er beregninger på potentielle CO2-udledninger fra endnu ikke udnyttede olie-, kul- og gasreserver fra fossile selskaber.
Etikrådet anbefalede, at virksomhederne blev udelukket på grund af drivhusgasemissioner fra udvinding af olie til oliesand. Dette er første gang dette kriterium anvendes. Derudover er virksomhederne ElSewedy Electric Co og Vale SA udelukket efter en vurdering af risikoen for at bidrage til alvorlig miljøskade.
Investorer anser verdensmålene for vigtige, kan de ikke enes om, hvordan de skal kommunikere om dem. Mangel på ensartede og troværdige rapporteringsmetoder er problemet, viser ny Dansif rapport.
"Hensynet til samfundet skal kort sagt vægte lige så højt som hensynet til aktionærer,” siger CEO for Danske Bank, Chris Vogelzang. Danske Bank har med 2019-årsregnskabet reformuleret nye bæredygtige målsætninger.
Store dele af Indien og Pakistan bliver mere eller mindre ubeboelige. Det vil medføre store menneskelige og kulturelle tragedier. Og virksomheder, der har outsourcet produktion til de udsatte områder, bør vurdere deres risici.
PKA helt til tops på Økonomisk Ugebrevs årlige rating af pensionsselskabernes ESG-performance i pensionsselskabernes Top 100 aktieinvesteringer. PKA topper i år listen, sammen med Alm.Brand, og rykker frem fra sidste års placering på 10. pladsen og fra forrige års sidsteplads.
PensionDanmarks direktør Torben Möger Pedersen har sammen med en stribe store danske investorer lobbyet hårdt for at udvande nye fælles EU-regler for bæredygtige investeringer. Torben Möger Pedersen er også formand for finanssektorens klimapartnerskab med regeringen. Han ønsker ikke at kommentere sagen.
Vi er endnu ikke nået dertil, hvor det kan påvises, at det giver et merafkast til aktionærerne i en virksomhed, når den handler samfundsansvarligt. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder endnu løber efter målsætninger, der ikke er synderligt relevante for dem, mener tre Harvard-forskere.
Undersøgelse viser, at britiske storinvestorer i disse år ved bedømmelse af børsnoterede selskaber har ekstremt stort fokus på klima og diversitet. Men deres fokus sker på bekostning af nogle af de klassiske discipliner.
X