SRI Best Practice

Regeringen opfordrer i ny vejledning alle danske institutionelle investorer til at udøve aktivt og ansvarligt ejerskab og tage systematisk hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø mv., når de investerer. Vejledningen er ikke juridisk bindende, men ventes at danne grundlag for fremtidig praksis, skriver direktør Erik Alhøj for Engagement International. Erhvervs-...
Skal vi undgå at investere i virksomheder som Volkswagen, der er midtpunkt i en meget alvorlig miljøsag, og Shell, som overtræder menneskerettighederne i Nigeria? Det spørgsmål skal mange nyvalgte kommunalbestyrelser diskutere lige efter nytår i forbindelse med tilrettelæggelsen af kommunernes finansstrategi. Her er ansvarlige investeringer blevet et stadig vigtigere element...
Fem procent lavere markedsværdi. Det er hvad Total, som netop har overtaget Maersk Olie, forventer er konsekvenserne, hvis politikerne indfører en CO2 afgift på 40 dollars per ton for at holde stigningen i verdens gennemsnitstemperatur under to grader. Fremadskuende scenarier er på vej til at afløse en del af...
FSR – Danske Revisorer - har gennemført en kritisk undersøgelse af de 56 største danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar. Men revisorforeningen skulle måske også være kritisk overfor hvorvidt deres egen målestok for rapporteringsstandarden følger den internationale udvikling og debat på området I den nye undersøgelse, som blev offentliggjort på...
Indenfor godt én uge har tre uafhængige analyser konkluderet, at ansvarlige investeringer betaler sig finansielt. Nordea Equity Research argumenterer i analysen ”Cracking the ESG Code” for, at virksomheder og investorer ikke har råd til at ignorere ESG forhold. Bankanalytikerne har fundet solid evidens for, at miljømæssige, sociale og corporate...
For første gang er der nu sat navne på de virksomheder, som har bidraget mest til de truende klimaforandringer. Siden 1988, hvor FN’s Klimapanel blev nedsat, er udledningen af drivhusgasser fordoblet i forhold til de foregående knap 250 år siden den industrielle revolution. Og mere end halvdelen af den...
Trump-regeringens bebudede udtræden af Parisklima-aftalen er et negativt signal, som kan få betydning for USA’s rolle som verdensleder. Men beslutningen vil formentlig ikke få afgørende indvirkning på hverken USA’s eller den øvrige verdens tilpasning til målet om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under de to grader,...
Onsdag i denne uge blev en historisk dag for det aktive ejerskab i den vestlige verden. På ExxonMobiles generalforsamling i Dallas blev verdens største olie- og gasselskab tvunget af 62% af aktionærerne til fremover at offentliggøre en analyse af, hvad Paris Aftalens mål om maksimalt to graders temperaturstigninger, vil...
Uklar offentlig regulering er en barriere for at institutionelle investorer inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG) i deres investeringer. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra OECD med titlen ”Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors,” skriver direktør Erik Alhøj...
X