SRI Best Practice

FSR – Danske Revisorer - har gennemført en kritisk undersøgelse af de 56 største danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar. Men revisorforeningen skulle måske også være kritisk overfor hvorvidt deres egen målestok for rapporteringsstandarden følger den internationale udvikling og debat på området I den nye undersøgelse, som blev offentliggjort på...
Indenfor godt én uge har tre uafhængige analyser konkluderet, at ansvarlige investeringer betaler sig finansielt. Nordea Equity Research argumenterer i analysen ”Cracking the ESG Code” for, at virksomheder og investorer ikke har råd til at ignorere ESG forhold. Bankanalytikerne har fundet solid evidens for, at miljømæssige, sociale og corporate...
For første gang er der nu sat navne på de virksomheder, som har bidraget mest til de truende klimaforandringer. Siden 1988, hvor FN’s Klimapanel blev nedsat, er udledningen af drivhusgasser fordoblet i forhold til de foregående knap 250 år siden den industrielle revolution. Og mere end halvdelen af den...
Trump-regeringens bebudede udtræden af Parisklima-aftalen er et negativt signal, som kan få betydning for USA’s rolle som verdensleder. Men beslutningen vil formentlig ikke få afgørende indvirkning på hverken USA’s eller den øvrige verdens tilpasning til målet om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under de to grader,...
Onsdag i denne uge blev en historisk dag for det aktive ejerskab i den vestlige verden. På ExxonMobiles generalforsamling i Dallas blev verdens største olie- og gasselskab tvunget af 62% af aktionærerne til fremover at offentliggøre en analyse af, hvad Paris Aftalens mål om maksimalt to graders temperaturstigninger, vil...
Uklar offentlig regulering er en barriere for at institutionelle investorer inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG) i deres investeringer. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra OECD med titlen ”Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors,” skriver direktør Erik Alhøj...
X