Sektioner Side 19

Sektioner

Næsten hver tredje af de 100 største danske erhvervsvirksomheder har nu en kvindeandel på mindst 30 procent i deres bestyrelser. Og hver fjerde virksomhed har det seneste år øget kvindeandelen, viser Økonomisk Ugebrevs årlige tema om kvinder i topledelse. Da de 1400 største virksomheder i 2012 via lovgivning blev pålagt...
MP Pension har besluttet at trække sine investeringer i selskaber, hvor mere end 25 procent af omsætningen hentes fra olie, kul eller tjæresand. MP ekskluderer de næste tre år 1.000 selskaber. Adm. direktør Jens Munch Holst mener ikke det vil få konsekvenser for afkastet. Han erkender, at balancen mellem...
Pandora har de seneste år investeret milliarder i nye miljø-certificerede produktionsfabrikker, der giver både medarbejdere og klimaet bedre betingelser. Men koncernens økonomiske succes står stadigvæk i vejen for konkrete forbedringer på en række centrale bæredygtige nøgletal. Smykkekoncernen øger energiforbruget, udleder mere CO2 end nogensinde før, genbruger mindre guld og...
I en stærkt konkurrencepræget global servicebranche, hvor selv små marginer er en succes, spiller medarbejderimage en helt central rolle. Stærke symbolske CSR-initiativer er et velegnet værktøj til opgaven om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men ISS mangler stadig at udvikle nye ESG-nøgletal til at understøtte de mange CSR-initiativer, viser...
Selvom CSR-ansvarlige i Danmarks største børsnoterede virksomheder forholder sig meget forskelligt til ESG ratingbureauerne, er de overordnet enige om, at non-profit organisationen CDP - Carbon Disclosure Project - er den mest troværdige leverandør af sammenlignelige vurderinger af virksomhedernes klimaindsatser. Det viser et rundspørge Økonomisk Ugebrev har foretaget blandt C25...
Flere danske kapitalforvaltere vil honorere efterspørgslen efter bæredygtige investeringsprodukter rettet mod private med nye digitale investeringsløsninger, der underliggende trækker på ESG screenede ETF’er. Den øgede interesse blandt private for bæredygtige investeringer får nu to danske fintech virksomheder til at udvikle privatrettede investeringsprodukter. Jakob Lage Hansen er i startupvirksomheden Metoa i...
Novo Nordisk vil i 2018 formulere en ny strategi for bæredygtighed, hvor ESG mål afkobles fra omsætningen. Er epoken om den integrerede tredelte bundlinje ved at være slut? Og er Novo Nordisk ved at dreje sin bæredygtige fortælling mod selskabets ”purpose”? Spørgsmålet bliver, om en ny CSR fortælling kan...
Et dramatisk udskilningsløb er i gang mellem de virksomheder, som fortsætter deres forretning uændret, og fremtidens virksomheder, som har indset, at de kun kan overleve det nye klima-paradigme, ved ikke kun at reducere deres CO2 udledning til stort set nul, men samtidig opbygge et højt management niveau på området...
De største danske børsnoterede virksomheder har meget forskellige syn på ESG-ratingbureauerne. Hvert andet selskab anerkender, at ESG-vurderinger har direkte indflydelse på CSR-strategien. Men kun meget få har etableret proaktive strategier, som honorerer ESG-ratingbureauernes metoder, viser et rundspørge til CSR-ansvarlige, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget. De største danske børsnoterede selskaber forholder...
X