Sektioner Side 19

Sektioner

Onsdag i denne uge blev en historisk dag for det aktive ejerskab i den vestlige verden. På ExxonMobiles generalforsamling i Dallas blev verdens største olie- og gasselskab tvunget af 62% af aktionærerne til fremover at offentliggøre en analyse af, hvad Paris Aftalens mål om maksimalt to graders temperaturstigninger, vil...
Interview: PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik på lang sigt vil skabe et bedre og mere stabilt afkast til investorerne. PKA har derfor udarbejdet et sæt principper for en skattepolitik til alle pensionskassens investeringer. I dette interview fortæller PKA’s Head of Responsible Investment, Pelle Pedersen hvorfor han...
Med Emmanuel Macron som fransk præsident kan erhvervslivets ledere nu lade sig inspirere af en ditto politisk, hvis karriere og historik vidner om et markant fokus på inkluderende og bæredygtig vækst.
Boganmeldelse: Associate professor, ph.d. og cand.scient.soc. fra CBS, Ole Bjerg, rejser i sin nye debatbog, ”Vores penge i vores bank” kritiske spørgsmål til Nationalbankens uafhængighed. Bjerg mener, at både politikere, den finansielle sektor og offentligheden generelt negligerer, at Nationalbanken, som følge af de private bankers monopol på pengeskabelse, kun...
Uklar offentlig regulering er en barriere for at institutionelle investorer inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG) i deres investeringer. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra OECD med titlen ”Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors,” skriver direktør Erik Alhøj...
X