Anbefalinger & Lovgivning

Økonomer, politikere og velhavere har ført befolkningen bag lyset de seneste årtier ved at bakke op om en økonomisk model, der siger, at fri konkurrence, markedskræfter, minimalstat og ulighed skaber størst mulig vækst og fremgang for alle. Denne model, economism, gavner kun de få, og den skaber lavere vækst,...
Amerikanske bankdirektører med anden- eller tredje-generations immigrationsbaggrund har under ekstremt pressede konkurrenceforhold kunne fremvise 6,2 procent højere forrentning af den investerede kapital end gennemsnittet af amerikanske banker. Sådan lyder konklusionen i et forskningsprojekt under Centre for Responsible Banking and Finance på det skotske University of St. Andrews, i en analyse...
FSR – Danske Revisorer - har gennemført en kritisk undersøgelse af de 56 største danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar. Men revisorforeningen skulle måske også være kritisk overfor hvorvidt deres egen målestok for rapporteringsstandarden følger den internationale udvikling og debat på området I den nye undersøgelse, som blev offentliggjort på...
Den socialdemokratiske europaparlamentariker Jeppe Kofod fik mere end han forventede i onsdagens afstemning i Europa-Parlamentet om ”forslag til henstilling til Rådet og Kommissionen” på baggrund af Panama Paper skandalen i 2016. Yderligere fokus på gennemsigtighed er, ifølge Jeppe Kofod, omdrejningspunktet for de fleste centrale områder, der bl.a. kan føre...
Det er kun et spørgsmål om tid, så kommer der et Draghi-crash. Det mener den tyske bankrådgiver og ekspert i risikostyring, Markus Krall, der i sin bog ”Der Draghi-Crash” hudfletter Den Europæiske Centralbank og i særdeleshed ECB-præsidenten, Mario Draghi. Bogen udkom i august i tredje oplag og er en...
Boganmeldelse: Den amerikanske middelklasse forsvinder i et dramatisk tempo og fører til et to-delt USA – mellem de rige og fattige. Det kan få negative konsekvenser. USA må indføre en europæisk-skandinavisk social model, lyder vurderingen fra MIT professor. USA har gennem flere årtier udviklet en dualistisk økonomi, der bliver skarpere...
Boganmeldelse: Søren Schultz Hansen og Jan Horsager skriver i ny bog, ”Digitaliseringens Paradokser”, at unge vælger gymnasiet, fordi det ”udskyder beslutningen” og ”holder muligheder åbne”. Det er samtidig grundpræmissen for al ledelse af digital transformation. Budskabet om, at de bedste beslutninger er dem, der ikke fastlåser fremtiden mod et konkret...
EU-kommissionens nedsatte ekspertgruppe for Sustainable Finance foreslår i sine foreløbige og første anbefalinger en konsekvent bæredygtig grøn vurdering af både nuværende og fremtidig finansiel regulering, så reglerne effektivt honorerer grønne politisk besluttede målsætninger. Opløftes ekspertgruppens forslag om håndfaste bæredygtige risikoberegninger til EU-lovgivning kan det radikalt ændre det finansielle systems...
Trump-regeringens bebudede udtræden af Parisklima-aftalen er et negativt signal, som kan få betydning for USA’s rolle som verdensleder. Men beslutningen vil formentlig ikke få afgørende indvirkning på hverken USA’s eller den øvrige verdens tilpasning til målet om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under de to grader,...
X