---ANNONCE---

Politik

Boganmeldelse: Den amerikanske middelklasse forsvinder i et dramatisk tempo og fører til et to-delt USA – mellem de rige og fattige. Det kan få negative konsekvenser. USA må indføre en europæisk-skandinavisk social model, lyder vurderingen fra MIT professor. USA har gennem flere årtier udviklet en dualistisk økonomi, der bliver skarpere...
Boganmeldelse: Søren Schultz Hansen og Jan Horsager skriver i ny bog, ”Digitaliseringens Paradokser”, at unge vælger gymnasiet, fordi det ”udskyder beslutningen” og ”holder muligheder åbne”. Det er samtidig grundpræmissen for al ledelse af digital transformation. Budskabet om, at de bedste beslutninger er dem, der ikke fastlåser fremtiden mod et konkret...
EU-kommissionens nedsatte ekspertgruppe for Sustainable Finance foreslår i sine foreløbige og første anbefalinger en konsekvent bæredygtig grøn vurdering af både nuværende og fremtidig finansiel regulering, så reglerne effektivt honorerer grønne politisk besluttede målsætninger. Opløftes ekspertgruppens forslag om håndfaste bæredygtige risikoberegninger til EU-lovgivning kan det radikalt ændre det finansielle systems...
Trump-regeringens bebudede udtræden af Parisklima-aftalen er et negativt signal, som kan få betydning for USA’s rolle som verdensleder. Men beslutningen vil formentlig ikke få afgørende indvirkning på hverken USA’s eller den øvrige verdens tilpasning til målet om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under de to grader,...
Med Emmanuel Macron som fransk præsident kan erhvervslivets ledere nu lade sig inspirere af en ditto politisk, hvis karriere og historik vidner om et markant fokus på inkluderende og bæredygtig vækst.
Boganmeldelse: Associate professor, ph.d. og cand.scient.soc. fra CBS, Ole Bjerg, rejser i sin nye debatbog, ”Vores penge i vores bank” kritiske spørgsmål til Nationalbankens uafhængighed. Bjerg mener, at både politikere, den finansielle sektor og offentligheden generelt negligerer, at Nationalbanken, som følge af de private bankers monopol på pengeskabelse, kun...
Uklar offentlig regulering er en barriere for at institutionelle investorer inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG) i deres investeringer. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra OECD med titlen ”Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors,” skriver direktør Erik Alhøj...
X