---ANNONCE---

Tax Governance Rating: Top 100

PFA Pension og flere andre institutionelle investorer screener nu målrettet de virksomheder, der investeres i, for risiko for uetiske skatteforhold. Skattepolitikker og underliggende finansielle strukturer indgår dermed flere steder helt konkret i investorens samfundsansvarlige vurderinger, der i særlige tilfælde kan få indflydelse på investeringsbeslutninger og anspore til øget aktivt...
Mærsk koncernen er klar med land-for-land rapportering om koncernens skattebetalinger efter de nye regler for virksomheder, der har en konsolideret omsætning på min. 750 mio. euro. I dette interview fortæller Mærsks Vice President og Head of Tax, Carsten Munk Petersen, at myndighederne med de nye landeoplysninger kan bidrage til at...

Tax Governance Rating 2018

Økonomisk Ugebrev Ledelse tager pulsen på danske Top 100 selskabers skatterapporteringer. Ratingen bygger på syv målepunkter inspireret af bl.a. Sir Richard Bransons B-Teams principper i ” A New Bar for Responsible Tax ”. Ratingen vurderer om danske selskaber rapporterer i forhold til hvert enkelt kriterie i en grad, der efter sund fornuft kan vurderes som tilstrækkeligt
X