---ANNONCE---

Top 100 Rating af CSR Rapportering

Selvom der er meget store forskelle i kvalitet mellem de bedste og de dårligste til CSR rapportering blandt de 100 største børsnoterede selskaber i Danmark, så rapporterer næsten 80 procent af selskaberne om deres væsentligste ESG risici og forretningsmuligheder med samfundsansvar. Årsregnskabslovens §99a, stk. 2, der blev vedtaget med virkning...
Alle børsnoterede selskaber er underlagt revisionspligt af det finansielle årsregnskab. Når det angår rapportering om samfundsansvar og ESG-nøgletal, er der intet lovkrav om ekstern revision. Det smuthul benytter 84 af de 100 største børsnoterede virksomheder sig af. Generelt er der ingen uvildig kontrol af erhvervslivets samfundsansvarlige resultater. ATP finder ikke...
Carlsberg vinder med mindst mulig marginal Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Top 100 Rating af CSR Rapportering. Flere selskaber har gennem de seneste år formået at forankre CSR rapporteringen i flere formelle kvalitetskriterier som fx udvikling af factbook, der forsyner læserne med konkrete ESG-nøgletal. Det gælder fx Lundbeck og D/S Norden, der er med helt fremme i et førerfelt. Kun 15 af 25 C25-selskaber får revideret CSR rapporten.
X