ESG rating for C25 & Peers

ESG data vs. aktieinfo for C25

Dataportalen indeholder ESG data for C25 selskaberne og deres respektive peers. Rammen organiserer data i temaer, som relaterer til finansielle tal samt ESG udvikling i de sidste tre år.  Denne database er kun tilgængelige for abonnenter. Data opdateres 2 gange om året.

Ratingen bygger på data fra CSRHub og er baseret på metadata (data om data fra ESG...