ESG data for lande

Dataportalen indeholder data relevant for alle 17 målsætninger for bæredygtig udvikling . Rammen organiserer data i temaer, som Verdensbanken anser for at være af afgørende betydning for repræsentanter for den finansielle sektor, når de vurderer investeringernes eller politikkernes bidrag til bæredygtig udvikling. Denne database er også tilgængelige på Verdensbankens hjemmeside.