Konjunkturbarometeret for klima & miljø viser igen fremgang

    Økonomisk Ugebrevs Konjunkturbarometer for Klima & Miljø: Investorerne veg i december udenom klima- og miljøinvesteringer, som ellers generelt var præget af kraftig stigende nettokøb.  Resultaterne fremgår af Økonomisk Ugebrevs bæredygtige konjunkturbarometer for ’klima & miljø’ for december 2018, hvor forbrugeradfærden forsætter momentum mod flere grønne produkter, imens CO2-kvoteprisen er det eneste positive signal for den grønne energiomstilling.

    Investorerne veg uden klima- og miljøinvesteringer