Alexandra Instituttet: Virksomheder mangler værktøjer til at styre CSR-arbejdet

  Virksomheder er i dag på mange måder bundet af certificeringsordninger, når de arbejder med CSR og bæredygtighed. Men en rapport, som Alexandra Instituttet har udarbejdet i samarbejde med it-virksomheden Respaunce, peger på, at der er brug for forandringer i måden, som man arbejder med CSR.

  I rapporten har man med udgangspunkt i tekstilbranchen undersøgt, hvordan en række virksomheder arbejder med CSR, hvilke udfordringer de støder på, samt om nye digitale løsninger kan være med til at understøtte og lette CSR-arbejdet.

  Flere af de interviewede virksomheder peger på, at den eksisterende kontrolbaserede tilgang ikke resulterer i den gennemgribende forandring, der er brug for. Det skaber ikke nok impact, og der er derfor brug for at udvikle et dialogbaseret værktøj.

  Sådan lyder det fra Ole Andreasen er CEO og partner i Respaunce, der hjælper virksomheder med at styre deres arbejde med bæredygtighed. Respaunce er netop på baggrund af findings i rapporten i gang med at udvikle et management- og procesværktøj til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed. Værktøjet giver virksomheder et struktureret overblik og forretningsdrevet perspektiv på de sociale, miljømæssige og økonomiske CSR-indsatser, også kaldet den tredobbelte bundlinje.

  “Det gælder alle de ting, som er en del af virksomheders hverdag, men som den ikke får lagt ind i en ramme. Vores opgave er at sikre, at der sker en forandring i virksomheden, og at den kan synliggøre sit arbejde via dashboards og analyser, så den kan følge med i, hvad der foregår,” siger han.

  Kontrol skal suppleres med dialog

  Ole Andreasen oplever, at der blandt danske virksomheder er en forståelse for, at den nuværende tilgang på CSR-området med kontrol og certificeringsordninger ikke har en tilstrækkelig effekt. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen, der viser, at virksomhederne på mange måder er bundet af certificeringsordninger, da det er det system, der findes. Men man tror også på, at man skal øge dialogen med underleverandørerne, og at man skal hjælpe dem med at leve op til kravene.

  Virksomhederne mangler, ifølge Ole Andreasen, værktøjer til at styre denne dialog.

  https://alexandra.dk/dk/aktuelt/nyheder/2020/virksomheder-mangler-vaerktoejer-til-styre-deres-csr-arbejde