Arkitekternes Pensionskasse vil styrke grønne investeringer

  Bestyrelsen for Arkitekternes Pensionskasse var i sidste uge samlet til et ekstraordinært møde for bl.a. at tale om arbejdet med ansvarlige investeringer, og hvordan pensionskassen får en endnu grønnere investeringsprofil.

  “Jeg vil gerne have, at vi som bestyrelse finder en vej sammen. Vi afholder blandt andet det her møde, fordi vi har brug for at komme tættere på, hvordan vi sikrer ansvarlige investeringer på kort og langt sigt,” sagde pensionskassens formand Cecilie Therese Hansen indledningsvis.

  Ud over formanden tæller bestyrelsen næstformand Per Frølund Thomsen, Rikke Sylow Francis, Søren Kaare-Andersen, Kirsten Sander, Rie Øhlenschlæger og Mads Gudmand-Høyer. Sidstnævnte er nyeste medlem af bestyrelsen, og han opfordrer pensionskassen til at påbegynde af-investering i selskaber med fossile hovedaktiviteter senest i 2020.

  Bestyrelsens formand Cecilie Therese Hansen tilkendegav på mødet, at hun anerkender hans ønske og tilføjede, at Arkitekternes Pensionskasse netop nu er i gang med at udarbejde en stor undersøgelse med en række spørgsmål om ansvarlige investeringer, som sendes ud til medlemmerne senere på året. Undersøgelsens formål er at tage temperaturen på, hvor medlemmerne står i forhold til ansvarlige investeringer.

  – Vi skal vide, hvor medlemmerne er henne i diskussionen om grøn omstilling og ansvarlige investeringer, og det bliver spændende at se, hvilke svar vi får ind, sagde hun.

  https://www.faod.dk/nyheder/ansvarlige-investeringer-staar-oeverst-paa-programmet-hos-pensionskassens-bestyrelse/