Bank of England vil klimastressteste banker

  Bank og England har offentliggjort et diskussionsdokument, der beskriver forslaget til stresstest i 2021 om klimarelaterede risici. Målet er at teste de største bankers, forsikringsselskabers og det finansielle systems modstandsdygtighed over for forskellige mulige klimascenarier og give en omfattende vurdering af det britiske finansielle systems eksponering for klimarelaterede risici.

  Gennemførelse af en klimastresstest udgør tydelige udfordringer sammenlignet med konventionelle makrofinansielle eller forsikringsstresstest. For at sikre, at det er effektivt i lyset af disse udfordringer, bruger banken diskussionsdokument til at konsultere relevante interessenter om udformningen af ​​øvelsen. Dette inkluderer finansfirmaer, klimaforskere, økonomer, andre industrieksperter og informerede interessentgrupper. 

  Diskussionsdokumentet redegør for bankens forslag til 2021 BES som følger: 

  • Kapitel 2 skitserer nøglefunktioner, herunder: deltagelse; scenariernes art; de to dele af øvelsen; modelleringshorisonten; behandling af balance; og rapporteringsfrekvensen. 
  • Kapitel 3 beskriver scenariefortællinger. 
  • Kapitel 4 beskriver scenarispecifikationen. 
  • Kapitel 5 beskriver modelleringsmetoder. 
  • I kapitel 6 beskrives fremgangsmåden til deltagernes indsendelser. Dette inkluderer rapportering af risikoeksponeringer såvel som de forvaltningshandlinger, som deltagerne kan tage inden for scenariet.

  https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2019/the-2021-biennial-exploratory-scenario-on-the-financial-risks-from-climate-change.pdf?la=en&hash=73D06B913C73472D0DF21F18DB71C2F454148C80