Barometer: grøn energiomstilling nu i nedadgående tendens

    Økonomisk Ugebrevs ‘Konjunkturbarometer for Klima & Miljø’ peger i denne opdatering for januar 2019 nu for førte gang i lang tid nedad med en samlet konjunkturscore på minus 1, i det samlede mulige udfaldsrum mellem -9 til +9. Tilbagegangen kommer efter længere tids fremgang, hvor især ‘Bæredygtig Forbrugeradfærd’ og ‘Klimainvesteringer’ har holdt stand og kompenseret for en svagere udviking for ’Grøn Energiomstilling.’  Det billede er nu vendt på hovedet og alle tre underliggende indikatorer (andel af VE, CO2-kvotepris og kapacitetudnyttelse (fly)) for den ’Grønne Energiomstilling’ går nu tilbage.

    Se barometeret her:

    https://esg.ugebrev.dk/category/baeredygtigt-konjunkturbarometer-klima-og-miljoe/