Nye madvaner er en af de vigtigste faktorer i den grønne omstilling af verdens fødevaresystem, og særligt danskernes kødforbrug overskrider langt, hvad planeten kan tåle. Det viser ny CONCITO-rapport, som også kommer med anbefalinger til nye tiltag, der kan fremme klimavenlige madvaner.

Klimavenlige madvaner er et af de vigtigste virkemidler til reduktion af fødevaresektorens globale klimaaftryk og skabelsen af et klimaneutralt fødevareerhverv inden 2050. Nyere internationale studier understreger samstemmende, at en meget stor del af fødevaresektorens samlede reduktionspotentiale ligger på efterspørgselssiden i form af mindre madspild og ændrede madvaner.

Det viser CONCITO-rapporten om “Klimavenlige madvaner”, som samler op på den seneste internationale og danske forskning om emnet og kommer med anbefalinger til nye politiske tiltag samt tiltag i fødevareerhvervet og uddannelsessystemet.

“De seneste år er det blevet en vigtig global dagsorden at omlægge fødevareforbruget til mere klimavenlig og plantebaseret mad. I Danmark har klimavenlig mad også været på stærk fremmarch blandt mange forbrugere og fødevarevirksomheder, men trods disse tendenser, er der fortsat aktører i den politiske verden og fødevaresektoren, der undlader at forholde sig konstruktivt og offensivt til udfordringen. Det håber vi, at denne rapport kan bidrage til at ændre”, siger programleder for CONCITOs fødevareprogram, Michael Minter.

CONCITO-rapporten præsenterer en række forskellige opgørelser af de enkelte fødevarers klimaaftryk, og konkluderer, at der trods meget forskellige opgørelsesmetoder og resultater, hvor fx klimaaftrykket fra oksekød varierer mellem 14 kg CO2e og 188 kg CO2e per kilo vare, er et klart mønster i klimarangordningen af fødevarerne. Kød fra kvæg og lam vejer meget tungt i alle opgørelserne, mens mejerivarer samt gris, kylling og fisk ligger i mellemklassen og plantebaserede fødevarer har et meget lavt klimaaftryk, også når de vurderes i forhold til varernes ernæringsindhold.

Rapporten giver også et indblik i danske og internationale statistikker om kødforbruget og konstaterer, at Danmark fortsat er en af verdens mest kødspisende nationer, men at den danske fødevarestatistik er mangelfuld i forhold til at kunne følge den detaljerede udvikling over tid.

Endelig viser rapporten, at danskernes kødforbrug ligger langt over det bæredygtige niveau, som for nyligt blev defineret af internationale forskere i EAT-Lancet-Kommissionen, men også markant højere end de officielle danske kostanbefalinger. CONCITO kommer på det grundlag med en række anbefalinger til, hvordan politiske beslutningstagere, offentlige institutioner og private virksomheder bør fremme klimavenlige madvaner. Blandt de vigtigste anbefalinger er:

  • En modernisering og klimaoptimering af de officielle kostråd i lyset af EAT-Lancet-anbefalingerne
  • Analyse og etablering af mulige økonomiske incitamenter til mere klimavenlige kostvalg
  • Etablering af en konsistent dansk statistik over forbruget af forskellige fødevarer i mængder
  • Uddannelse og kompetenceudvikling om klimavenlig mad i skoler og fødevarevirksomheder
  • Udarbejdelse af en offentlig tilgængelig samt ensartet og konsistent opgørelse af forskellige fødevarers klimabelastning, inklusiv deres effekt på arealanvendelsen.

“Klimavenlige madvaner er en afgørende forudsætning for at kunne opnå en klimaneutral fødevaresektor inden 2050 og opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og helst 1,5 grader. Vidensgrundlaget er klart, og taler for et rigtigt godt sammenfald mellem klimarigtige og sunde madvaner. Nu bør politikerne, offentlige institutioner, fødevarevirksomheder og organisationer gøre sit til at bidrage til den nødvendige forandring af danskernes madvaner”, siger Michael Minter.

PRESSEMEDDELELSE 29. april 2019