Dansk Energi: Man kunne dog godt have ønsket, at Kommissionen gik hele vejen

  “Man kunne dog godt have ønsket, at Kommissionen gik hele vejen og stadfæstede et reduktionsmål på 55 procent i 2030 og en mulighed for hurtigere at følge op over for lande, som ikke bidrager. For vi har brug for en klimasprint. Derfor er det vigtigt med en tydelig grøn retning mod 2030, for at flere tager risikoen nu og gennemfører store investeringer i den grønne omstilling, siger Anders Stouge fra Dansk Energi i en kommentar til EU-kommissionens nye klimaplan.

  Dansk Energi skriver desuden:

  Med formand Ursula von der Leyen og næstformand Frans Timmermans i spidsen fremlagde EU-Kommissionen udkastet til klimalov, der udstikker retningen for EU’s vej mod klimaneutralitet i 2050.

  Her lægger Kommissionen blandt andet op til 5-årige klimaeftersyn med mulighed for at stille nye krav til medlemslande, der ikke leverer, uden at det skal igennem den normale lovgivningsprocedure, hvor landene og Parlamentet forhandler.

  – Vi har brug for et EU, der toner grønt flag, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at vinde klimakampen og vise resten af verden, at det kan lade sig gøre. Det gør Kommissionen med sit udkast til klimalov, som kan blive et nybrud, siger Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi og uddyber:

  – Udover at udstikke ambitiøst mål om klimaneutralitet i 2050 lægger udkastet op til, at Kommissionen får en markant rolle med at overvåge medlemslandene og give reprimander plus en mulig retsakt. Det viser med al tydelighed alvoren af klimaudfordringen, siger han.

  Kritik af 2030-mål

  I udspillet fremgår det desuden, at EU’s mål for reduktion af drivhusgasser i 2030 skal skærpes i forhold til de nuværende 40 procent. Her vil Kommissionen fremsætte et forslag i september, men det er for sent, mener Dansk Energi.

  – Man kunne dog godt have ønsket, at Kommissionen gik hele vejen og stadfæstede et reduktionsmål på 55 procent i 2030 og en mulighed for hurtigere at følge op over for lande, som ikke bidrager. For vi har brug for en klimasprint. Derfor er det vigtigt med en tydelig grøn retning mod 2030, for at flere tager risikoen nu og gennemfører store investeringer i den grønne omstilling, siger Anders Stouge.

  Ifølge ham er den opgave, som klimaloven udstikker enorm, men den kalder på, at EU hiver forordninger og direktiver frem fra skuffer og skabe og giver dem et grønt eftersyn.

  – Europa har meget at indhente. Der skal ske en flerdobling af vedvarende energi mod 2050, og det skal følges op af en satsning på at gøre det europæiske forbrug grønt og elektrisk samtidig med, at vi udbygger elnettet, så vi kan transportere en masse strøm fra vindmøller og ud til borgerne i Berlin, Budapest og Bramming, siger Anders Stouge.

  Udkastet til klimaloven skal nu forhandles med medlemslandene.