Danske Bank generalforsamling afviste seks aktionærforslag om klima

Generalforsamlingen d. 9. juni i Danske Bank forkastede fem aktionærforslag omhandlende klimaforhold. Alle fem klimaforslag kunne ikke støttes af bestyrelsen og blev også afvist af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen d. 9. juni i Danske Bank forkastede fem aktionærforslag omhandlende klimaforhold. Alle fem klimaforslag kunne ikke støttes af bestyrelsen og blev også afvist af generalforsamlingen.  De fem forslag var:

 

 

  • henstilling vedrørende bæredygtighed og ansvarlige investeringer

  • afvikling af bestyrelsens og direktionens aktieposter i olie-, gas- og kulindustrien

  • ophøre med investeringer i olie, gas og kul

  • investerings- og lånepolitik i overensstemmelse med ”EIB ENERGY LENDING POLICY”

  • mistillid til Karsten Dybvad og Chris Vogelzang i forhold til klimatruslen.

Forslag fra aktionær Philip C Stone om mistillid til ledelsen og afvikling af bestyrelsens og direktionens aktieposter i olie-, gas- og kulindustrien blev ikke støttet af Danske Bank bestyrelsen, som argumenterede:

“Bestyrelsen skal selvfølgelig sikre, at der ikke er interessekonflikter mellem ledelsens private interesser og Danske Banks interesser, men bestyrelsens og direktionens private investeringer er som udgangspunkt et personligt anliggende. Bestyrelsen støtter derfor ikke dette forslag.”

På forslaget om, at Danske Bank ophører med at tilbyde investeringer i olie-, gas- og kulselskaber, og i fonde som indeholder dem afviste  Bestyrelsens forsalget med:

“Danske Bank arbejder kontinuerligt på at kunne tilbyde investeringsløsninger, som imødekommer kundernes præferencer, hvad angår bæredygtighed, og vurderingen
af klimarelaterede risici og muligheder indgår som en integreret del af Danske Banks tilgang til investeringer. Danske Bank har desuden den opfattelse, at der som
udgangspunkt er mere perspektiv i at forblive engageret i et selskab, når der opstår dilemmaer og risici. I stedet for at frasælge selskabet, går Danske Banks porteføljeforvaltere i aktiv dialog og tager ansvar ved at stille klare krav for at adressere forhold vedrørende eksempelvis klima, miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Bestyrelsen støtter derfor ikke dette forslag.”

På forslaget om at indføre investerings- og lånepolitik i overensstemmelse med ”EIB ENERGY LENDING POLICY” afviste bestyrelsen med følgende argumentation:

“Danske Bank ønsker at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig økonomi og integrerer således hensyn til klimarelaterede risici og muligheder i sine politikker for långivning såvel som investering. Danske Bank følger aktivt udviklingen på området, herunder også hvad angår anerkendte retningslinjer og metoder. Bestyrelsen støtter derfor ikke dette forslag.”

Læs forslagerne her og bestyrelsens svar

Meddelelse fra Danske Bank