De største danske virksomheder rapporterer uensartet om klimadata

  En ny analyse fra FSR – danske revisorer viser, at de største danske virksomheder rapporterer meget uensartet om klima. Derfor er der ingen sammenlignelighed på tværs. Potentielle ansatte, investorer og kunder er derfor prisgivet, når de skal finde den bedste samarbejdspartner. Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, råber vagt i gevær: Der skal være sammenlignelighed på tværs nu.

  Læs også: FSR vil sidestille CSR-regnskabet med det finansielle regnskab

  De største danske virksomheder rapporterer uensartet til omverdenen om klima. Det viser en analyse, som er blevet foretaget for FSR – danske revisorer af 100 af de største virksomheder i Danmark. Kun 48 ud af 100 virksomheder rapporterer på deres egen CO2-udledning. Og de, der gør det, gør det meget uensartet.

  Nogle oplyser om CO2-udledningen uden præcis at fortælle, hvad de tæller med. Nogle ser på deres direkte udledning af CO2 i produktionen, andre ser på den indirekte CO2-udledning fra forbrug af strøm og varme fra nærmeste kraftvarmeværk – og nogle ganske få ser på CO2-udledningen i hele virksomhedens værdikæde.

  Det gør det vanskeligere for potentielle ansatte, investorer og kunder at finde den virksomhed, man gerne vil arbejde sammen med, mener Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer. Hun råber vagt i gevær og mener, at tiden nu er inde til fuld sammenlignelighed på tværs af danske virksomheder og klare måltal:

  ”Vores analyse viser, at virksomhederne i dag ikke har klimatal, der kan sammenlignes på tværs af fx kunder, investorer og jobsøgende. Dermed er tallene ikke klare pejlemærker for dem, der skal træffe beslutninger om virksomhederne i Danmark. Kunder kan ikke vurdere, om de skal købe virksomhedens produkter eller ej. Investorer mangler viden, når de skal beslutte om de vil investere i virksomheden, Og jobsøgende kan ikke vurdere, om virksomheden skal være deres nye arbejdsplads. Det skal vi have gjort om.”

  Charlotte Jepsen foreslår, at basismålestokken for klimarapportering bliver de nøgletal om klimadata, som foreningen i sommeren 2019 lancerede sammen med Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen. Nøgletallene er forholdsvis simple, så mindre og mellemstore virksomheder kan også bruge nøgletallene. FSR har for nylig fremsendt ønsket til erhvervsminister Simon Kollerup i forlængelse af ministerens ønske om input til, hvordan lovgivningen omkring bæredygtighedsrapportering kan udvikles og blive mere værdifuld for alle.

  Ud af de 100 danske virksomheder, har revisorer samlet set kun valideret klimadata for 18 virksomheder.

  Klimapolitik uden viden, bliver fyldt med fejl
  Får vi ikke bedre tal på virksomhedsniveau, så frygter FSR – danske revisorer, at regeringens klimapartnerskaber og den efterfølgende klimapolitik kan risikere at indeholde beslutninger truffet på fejlagtigt grundlag. Simpelthen fordi vi som samfund ved for lidt om hvor, hvordan og hvornår danske virksomheders belaster klimaet.

  Charlotte Jepsen minder om, at fx den økonomiske politik i Danmark i høj grad beror på tal, som stammer fra reviderede årsregnskaber. Charlotte Jepsen udtaler i den forbindelse:

  ”Den økonomiske politik i Danmark hviler i høj grad på data fra virksomhederne. Data, som revisorer i over 100 år har skabt tillid omkring. Skal vi have den samme sikkerhed om klimapolitikken, så haster det med at få et solidt datagrundlag om klima på plads. Vi stiller os gerne til rådighed til at få det arbejde afsluttet hurtigst muligt.”

  Læs hele analysen: