Deloitte rapport:  ESG-data mangler kvalitet

  Deloitte har i en rapport undersøgt strategier for bæredygtige investeringer i seks pensionsselskaber –  Danica Pension, PKA, PFA, Velliv, Sampension, og Merkur.  Rapporten konkluderer bl.a. at ”metode, måling og rapportering om ESG stadig er uklar.” Og at ”dette resulterer i modstridende ratings af det samme firma.”

  Desuden skriver Deloitte, at ”En yderligere begrænsning er eksisterende forudindtagethed i ESG-scoringer. ESG-data er ofte skævvredet mod størrelse (kapitalstærke virksomheder med store bæredygtighedsafdelinger har en højere ESG-score i forhold til små konkurrenter i branchen) og regioner (højere score for vestlige virksomheder, hvor information er lettere tilgængelig)21. I sådanne tilfælde er manglen på gennemsigtighed og tilgængelighed af oplysninger en anden barriere for at integrere ESG.”

  Endvidere konkluderer Deloitte, at ”Overordnet ses en mangel af investeringsrammer og anerkendte metoder for at foretage velinformerede og kompetente beslutninger. Flere af de interviewede (Sampension, Velliv og Danica) siger, at de ikke er bekendt med den opfattede

  risiko eller afkast af bæredygtige investeringer, mens de understreger vigtigheden af at kunne retfærdiggøre deres investeringsbeslutninger for deres modtagere. Yderligere viser akademiske undersøgelser, at investorer føler en vigtighed i at kunne træffe forsvarlige investeringsbeslutninger i overensstemmelse med legitimerede økonomiske modeller for at imødekomme forventningerne.”

  Læs rapporten her:

  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/B%C3%A6redygtige%20investeringer_web.pdf