EFRAG skal levere anbefalinger om europæiske ikke-finansielle rapporteringsstandarder

  Valdis Dombrovskis, EU-Kommissionens viceformand med ansvar for det finansielle område, har sendt en anmodning om teknisk rådgivning, der pålægger EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) at påtage sig et forberedende arbejde til mulige EU-ikke-finansielle rapporteringsstandarder i et revideret ikke-finansielt rapporteringsdirektiv (NFRD).

  Derudover har Valdis Dombrovskis opfordret EFRAG-bestyrelsesformand og formand for europæisk lab styregruppe Jean Paul Gauzès til at overveje det mulige behov for ændringer i styring og finansiering af EFRAG i forbindelse med den mulige udvikling af europæiske ikke-finansielle rapporteringsstandarder .

  EF vedtog et opdateret arbejdsprogram den 27. maj 2020, som forudser offentliggørelse af et lovgivningsforslag om revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD) i 1. kvartal 2021.

  En af de mulige måder til at forbedre sammenlignelighed, pålidelighed og relevans af information offentliggjort af virksomheder i henhold til NFRD vil være at mandat brugen af ​​et fælles sæt ikke-finansielle rapporteringsstandarder. Sådanne standarder kan også gøre det lettere at sikre ikke-finansielle oplysninger, håndhæve dem og digitalisere dem ved hjælp af en taksonomi (tags) og en struktureret datanorm.

  I henhold til ovenstående har EF manderet EFRAG til at påbegynde et forberedende arbejde til udarbejdelse af mulige ikke-finansielle rapporteringsstandarder i EU. EF har endnu ikke taget nogen beslutning om eventuel fremtidig rolle af standarder i forbindelse med den kommende revision af NFRD, og ​​det forberedende arbejde vil give mulighed for hurtig vedtagelse og implementering af europæiske standarder, hvis det skulle være valget af Kommissionens lovgivningsforslag.

  Det forberedende arbejde vil blive udført af en projektledergruppe (PTF) med flere interessenter, der udnævnes af styregruppen for det europæiske rapporteringslaboratorium @ EFRAG (europæisk lab) og forventes afsluttet i begyndelsen af ​​2021 med en fremgang rapport, der frigives i slutningen af ​​oktober 2020. En indkaldelse af kandidater til denne projektgruppe vil snart blive udsendt.

  Derudover har EF opfordret formanden for EFRAG-bestyrelsen, formand for den europæiske Lab Steering Group og den tidligere MEP, Jean Paul Gauzès, til at overveje et muligt behov for ændringer i styringen og finansieringen af ​​EFRAG, hvis det var underlagt resultaterne af det forberedende arbejde og efterfølgende lovgivningsmæssige beslutninger, der skal overlade udviklingen af ​​europæiske standarder for ikke-finansiel rapportering i en revideret NFRD.

  Jean-Paul Gauzès, EFRAG-bestyrelsesformand og formand for European Lab Steering Group, glædede sig over udstedelsen af ​​de to mandater, der bemærker, at:

  EFRAG hædres af EF’s tillid i sin anmodning om EFRAG om at tage dette vigtige første skridt hen imod muligvis udvikling af europæiske standarder for ikke-finansiel rapportering. EF har taget hensyn til EFRAGs etablerede omdømme og nøglerolle i udviklingen af ​​standarder for finansiel rapportering, vores nyere engagement i den ikke-finansielle rapporteringsarena gennem det europæiske laboratorium og mulighederne for samtrafik mellem finansiel og ikke-finansiel rapportering.

  Mandatet til EFRAG om forberedende arbejde til udarbejdelse af EU’s ikke-finansielle rapporteringsstandarder findes her.