Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol har fokus på CSR rapportering

  I finansloven for 2019 er der sat ekstra penge af til at styrke Erhvervsstyrelsens selskabs- og regnskabskontrol. Det drejer sig helt konkret om 80 mio. kr. fordelt over de næste fire år. Målet er at anvende ny teknologi til at udpege virksomheder, der oprettes med henblik på svindel.

  I et orienteringsbrev om regnskabskontrollen for 2019 oplyses heller ikke, hvordan de øgede ressourcer vil blive anvendt. Erhvervsstyrelsen skriver om regnskabskontrol i relation til selskabernes redegørelser om samfundsansvar:

  ”For danske virksomheders vedkommende vil kontrollen fokusere på overholdelsen af den gældende bestemmelse om samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a, hvor alle de børsnoterede virksomheder i deres redegørelse for samfundsansvar skal forholde sig til miljø, sociale og medarbejderrelaterede forhold, antikorruption og bestikkelse.”

  Videre skriver styrelsen, at ”dertil skal virksomhederne også kort beskrive virksomhedens forretningsmodel, primære risici, eventuelle implementerede ”due diligence” processer (dvs. processer for nødvendig omhu) og eventuelle nøglepræstationsindikatorer. Derudover kan virksomheder ikke som tidligere nøjes med blot at oplyse, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Virksomhederne skal begrunde deres fravalg, jf. det såkaldte følg-eller-forklar-princip, og dette skal ske for hvert enkelt af de konkrete områder, der er nævnt i loven.”

  Loven indeholder også et nyt krav, som betyder, at de største børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal redegøre for deres politik for mangfoldighed i ledelsen. Der er også mindre ændringer i reglerne om virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar. Ændringerne gælder dog først fra regnskabsåret 2020, altså næste år.

  Kilde: ØU Finans 06/2019