EU finansmyndighed støtter standardisering af ESG rapportering

    ESMA – Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed – støtter og arbejder for at EU standardiserer ESG-nøgletal og rapporteringer for både investorer og virksomheder.  Det udtrykte ESMA´ bestyrelsesformand Steven Maijoor i en tale på European Financial Forum 2020 d. 12 februar.

    I talen sagde Steven Maijoor bl.a. “For en effektiv allokering af kapital er det vigtigt, at oplysningskravene er ensartede på tværs af hele investeringskæden, der dækker information fra både investeringsselskaber og virksomheder, de investerer i. I denne henseende bevæger vi os i retning af standardisering af oplysning for investeringsselskaber. Men for virksomhedsoplysninger er vi stadig langt fra at nå i mål.”

    Endvidere sagde han: “ESMA er klar til at støtte EU-institutionerne med udvikling af ESG-standarder i hele investeringskæden, samarbejde med alle relevante interessenter såvel med vores internationale kolleger. Så jeg ser vil  fortsætte vores bestræbelser inden for IOSCOs bæredygtige finansieringsnetværk og dets bidrag til udvikling og konsolidering af ESG-standarder.”

    Hele talen kan læses her:

    https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-67-642_european_financial_forum_2020_-_12_february_2020_-_speech_steven.pdf