EU: Klimaneutralitet i 2050 kræver massive investeringer i Danmark

  En landerapport om Danmark fra EU-Kommissionen påpeger, at massive investeringer i elnettet er en forudsætning for, at Europa kan få glæde af det fulde potentiale af vedvarende energi. Det oplyser Dansk Energi.

  EU’s mål om klimaneutralitet i 2050 kræver masser af grøn strøm fra blandt andet vindmøller i Nordsøen. Derfor er det altafgørende, at Danmark udbygger sit elnet, og at strømmen kan flyde frit på tværs af de europæiske grænser.

  Sådan lyder konklusionen fra EU-Kommissionen, som netop har fremlagt sin vinterpakke. Udover over en generel vurdering af Europas økonomiske tilstand indeholder pakken landerapporter om hver medlemsstat.

  “Med rapporten sættes der en fed grøn streg under Danmarks enorme potentiale for at eksportere vedvarende energi, der kan yde et væsentligt brage til EU’s klimaambitioner. Men potentialet forbliver potentiale, hvis ikke vi kan transportere energien fra havet og ind til forbrugerne i Danmark og videre ned gennem Europa,” siger Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi.

  “Energiselskaberne i Danmark er klar til at investere i elnettet, men den nuværende regulering står i vejen for at det kan lade sig gøre. Samtidig er det vigtigt, at EU slår hårdt ned på de lande, der blokerer for, at den grønne energi kan flyde frit, som vi eksempelvis har set med Tyskland,” tilføjer han.

  EU-Kommissionen roser de danske klimamålsætninger og anerkender Danmark som værende førende indenfor grønne teknologier.

  Landerapporterne fokuserer på fire dimensioner: miljømæssig bæredygtighed, produktivitets-gevinster, retfærdighed og makroøkonomisk stabilitet. I de kommende måneder vil Kommissionen gå i dialog med medlemsstaterne og fremsætte forslag til landespecifikke henstillinger i foråret.