EU-Parlamentet presser på for klimamål på 60 procent i 2030

  Miljøudvalget i EU-Parlamentet har vedtaget en position til den kommende EU-klimalov, og har blandt andet stemt for et øget 2030-klimamål på 60 procents reduktion. Dansk Energi bifalder det pres, Parlamentet lægger på Europa-Kommissionen og Rådet for et mere ambitiøst klimamål, skriver Dansk Energi.

  Et flertal i Europa-Parlamentets miljøudvalg stemte torsdag for et mål på 60 procent CO2-reduktion i 2030.

  – Det er bydende nødvendigt, at EU-Kommissionen skærper klimamålet for 2030. EU er pt. på forkert klimakurs. Derfor skal målet være minimum 55 procent CO2-reduktion i 2030 – og gerne mere. På den måde sætter EU en troværdig reduktionslinje frem mod klimaneutralitet i 2050, siger Anders Stouge, viceadmin. direktør i Dansk Energi, og fortsætter:

  – Der er brug for, at EU udstikker en endnu tydeligere klimaretning, og viser resten af verden, at det kan lade sig gøre. Samtidig skal det ske med respekt for, at den grønne omstilling også er en kulturel omstilling, der kan ryste fundamentet i særligt den østlige del af vores kontinent.

  Fredag vedtog miljøudvalget sin samlede position til forslaget om en EU-klimalov, som EU-Kommissionen fremsatte i marts. Udover en skærpet 2030-målsætning foreslår miljøudvalget at inkludere et delmål for 2040 i den kommende EU-klimalov.

  – Hvis vi skal gøre en forhåbning om at nå klimaneutralitet senest i 2050, er der brug for delmål, som fastlægger præcist hvordan vi når derhen. Vi ved, at udfordringen med at reducere CO2-udledningen bliver større, jo tættere vi kommer på nettonul-udledning. Derfor er det ikke kun vigtigt, at EU øger 2030-målet. Klimakrisen kalder på tidlig handling, og EU-Kommissionen bør opstille et grønt delmål allerede for 2025, siger Anders Stouge.

  Miljøudvalget foreslår desuden at oprette et samlet CO2-budget, som skal sikre, at EU overholder Paris-aftalen. Et totalt stop for støtte til fossile brændsler senest i 2025 samt oprettelsen af et klimaråd i EU indgår også i Miljøudvalgets ændringsforslag til klimaloven. Derudover skal målet om klimaneutralitet i 2050 ikke alene gælde for EU som helhed ifølge udvalget, men for alle 27 medlemslande hver især.

  – Der ligger nogle spændende forhandlinger forude. EU er sammensat af 27 forskellige lande med vidt forskellige udgangspunkter for den grønne omstilling. Det bliver ikke let at enes om et nyt, ambitiøst 2030-reduktionsmål. Derfor er det vigtigt, at Europa-Parlamentet nu lægger et stort pres på Kommissionen og Rådet, og sender et signal om, at det altså er alvor, forklarer Anders Stouge.

  Miljøudvalgets position er ikke officielt vedtaget af hele Europa-Parlamentet, som skal stemme om udvalgets position i næste uge. Oftest ender afstemning i EU-Parlamentet dog med samme resultat som udvalget.

  På onsdag fremlægger Europa-Kommissionen deres bud på et nyt 2030-klimamål. Ifølge Reuters, som har set et udkast, vil Kommissionen foreslå en CO2-reduktion på mindst 55 procent i 2030.