EU sender bæredygtighed i “fiduciary duties” til høring frem til 6. juli

    Europa-Kommissionen opfordrer til feedback om, hvordan investeringsselskaber, fonde og forsikringsselskaber bør indarbejde bæredygtighed i “fiduciary duties” og vurderingstest (suitability tests). Feedbacken for aktører er åben til at give modspil til seks udkast til retsakter, der sammen er grundstenen i EU’s handlingsplan for Sustainable Finance og i den bredere grøn ambition som EU har lanceret.

    Høringsrunden løber frem til 6 juli 2020.

    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11959-Integration-of-sustainability-risks-and-factors-for-undertakings-for-collective-investment-in-transferable-securities-