EU sustainable finance: Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til benchmark

    Den 30. september 2019 udgav den tekniske ekspertgruppe under EU´s program for bæredygtig finansiering sin endelige rapport om et klimabenchmark, skriver bloggen Regulation tomorrow. 

    TEG anbefaler et sæt tekniske tekniske krav til metodologien for EU’s klimabenchmarks. Disse vil hjælpe investorer, der ønsker at vedtage klimabevidste investeringsstrategier til at tage informerede beslutninger. De vil også tackle risikoen ved grønvask, praksis med at markedsføre finansielle produkter som ‘grøn’ eller mere generelt ‘bæredygtig’, når de faktisk ikke opfylder de grundlæggende miljøstandarder.

    Den endelige rapport anbefaler også et sæt krav til offentliggørelse af miljø, social og governance politikker ( ESG ) for benchmarkadministratorer, herunder oplysningerne om tilpasningen til Paris-aftalen.

    Rapporten vil informere forberedelsen af ​​delegerede retsakter fra Kommissionen til benchmarkreguleringen med lavt kulstofindhold og benchmarkregulering, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i februar 2019. I henhold til aftalen vil to nye kategorier af klimab benchmarks oprettes: et benchmark for klimaovergang og et benchmark, der tillader en investeringsportefølje i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisaftalen. Kommissionens forventede standardforordning forventes offentliggjort inden udgangen af ​​året. De delegerede retsakter vil blive genstand for en formel høring og forventes vedtaget i midten af ​​2020.

    Technical Expert Group makes recommendations for methodology of EU climate benchmarks