EU udsteder sociale og grønne obligationer for 100 mia. euro

    EU-budgetkommissær Johannes Hahn: “For at finansiere Den Europæiske Unions SURE-program og NextGenerationEU låner Kommissionen for første gang i store skala på de finansielle markeder. Vi har gjort det tidligere, men nu går vi ind på et nyt niveau. Den fulde volumen under EU SURE-programmet (op til 100 mia. EUR) udstedes som sociale obligationer, mens 30% af NextGenerationEU-obligationer (i alt 800 € milliarder) vil være grønne obligationer.Kommisær Hahn på pressekonferencen om den første udstedelse af EU-sociale obligationer under SURE programmet.”

    (Pressetaler af kommissær Hahn på pressekonferencen om den første udstedelse af EU-sociale obligationer under SURE) 

    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1964