Denne tidslinje oprettet af Clean Energy Wire markerer vigtige europæiske energi- og klimarapporteringshændelser og -udviklinger. Overblikket inkluderer kortfattet baggrundsinformation om kommende begivenheder. 

2020

 

Dato 15.-16. Oktober
Begivenhed Det Europæiske Råd
Emne Primært fokus vil være på Brexit, men Kommissionens og Europa-Parlamentets klimamålsforslag 2030 vil også blive tacklet. Fra opfordringsbrevet fra Det Europæiske Råds præsident Charles Michel: “I løbet af middagen vil vi afholde en orienteringsdebat om, hvordan vi kan nå vores klimaambition. Sidste december blev vi enige om målet om et klimaneutralt EU inden 2050. Vi er nu nødt til at øge vores emissionsreduktionsmål for 2030 for at sikre, at vi kan nå denne ambition. Kommissionen har foreslået et nyt mål på mindst 55% inden 2030. Jeg vil gerne have, at vi fører en konstruktiv debat om emnet for at bane vejen for en aftale inden årets udgang. “
Tryk på kontakt Barend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato 22. oktober
Begivenhed Østpartnerskabsministermøde om miljø og klimaændringer
Emne Om eftermiddagen den 22. oktober 2020 finder den tredje konference med miljø- og klimaministre i østlige partnerskabslande (EaP), EU-medlemslande og EU-Kommissionen om miljø- og klimahandlinger sted i Luxembourg back-to-back med EU’s miljø Rådet den 23. oktober. EU-Kommissionen og det tyske EU-rådsformandskab organiserer sammen mødet. EaP blev lanceret i 2009 og har til formål at tilbyde EU’s østlige naboer Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine en separat politisk ramme for tilnærmelse til EU-værdier og standarder uden udsigter til tiltrædelse af EU. Nøgleområder for samarbejde inkluderer miljø og klimaændringer.
Tryk på kontakt Stephan Gabriel Haufe, German Council presidency

 

Dato 23. oktober
Begivenhed Miljørådet
Emne I Luxembourg vil EU’s miljøministre tale om EU’s klimalov og 2030-målet. Rådet kan vedtage konklusioner med en politisk holdning – det er organet, der træffer den formelle beslutning, skønt stats- og regeringscheferne faktisk forventes at træffe beslutning om dette meget politiske spørgsmål, inden miljøministrene underskriver på deres næste møde i december. Dette ville så være medlemsstaternes forhandlingsposition for drøftelserne med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontakt Katharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd ; Stephan Gabriel Haufe, det tyske råds formandskab

 

Dato 10.-11. December
Begivenhed Det Europæiske Råd
Emne Skulle ledere ikke finde en aftale om at hæve klimamålet 2030 på forhånd, som sandsynligt , er dette møde sandsynligvis den sidste chance for at gøre det stadig inden udgangen af ​​2020. Det tyske rådsformandskab sagde, at det i det mindste ønskede en aftale mellem medlemsstaternes regeringer inden udgangen af ​​2020. Derudover har Kommissionen sagt, at den ønsker, at EU sender et klimahandlingssignal med opdaterede NDC’er (nationalt bestemte bidrag) til verdenssamfundet i god tid før COP26 i Glasgow og et nyt 2030-mål ville være et væsentligt element i det her.
Tryk på kontakt Barend Leyts, Det Europæiske Råd

 

Dato 12. december
Begivenhed 5-års jubilæum Parisaftale , global klimaevent af UK / FN
Emne Femårsdagen for dagen for, at hammeren faldt på FN’s klimakonference i Paris i 2015. Da COVID-19-pandemien har afbrudt planerne om at afholde det årlige internationale FN-klimamøde – kendt som COP – i år, FNs generalsekretær António Guterres og Det Forenede Kongeriges premierminister har meddelt, at de i stedet vil være vært for en “milepæl global begivenhed” den 12. december.
Tryk på kontakt UNFCCC

 

Dato 17. december
Begivenhed Miljørådet
Emne Hvis en beslutning om klimaloven og 2030-målet ikke allerede træffes i oktober, er dette møde endnu en chance for at gøre det. Dette er et af fire årlige møder.
Tryk på kontakt Katharina Pausch-Homblé, Det Europæiske Råd

 

Dato Slutningen af ​​2020> sandsynligvis udsat til 2021
Begivenhed 6. topmøde i Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union
Emne Hvert tredje år samler AU-EU-topmødet EU og afrikanske ledere for at definere den fremtidige retning for samarbejde mellem de to kontinenter. På grund af COVID-19 vil topmødet sandsynligvis blive udsat til 2021 .
Tryk på kontakt Barend Leyts, Det Europæiske Råd

 

 

2021
Dato Engang i 2021 (tbc)
Begivenhed Yderligere FN-klimaforhandlinger
Emne De vigtigste FN-klimaorganer mødes normalt to gange om året – en gang i Bonn for at forberede den store FN-klimakonference og derefter forskellige steder. Medier rapporterede om mulige yderligere UNFCCC-klimaforhandlinger for at kompensere for tid og samtaler, der var tabt af coronaviruspandemien. Disse kan betyde, at EU ønsker så meget som muligt at gøre det på det tidspunkt at stå i spidsen for sin globale klimaindsats foran COP26 i Glasgow. En beslutning / dato er ikke sat.
Tryk på kontakt UNFCCC

 

Dato 2021
Begivenhed Start of ordinary operation NordLink
Emne Den første direkte forbindelse mellem elmarkederne i Tyskland og Norge, den 623 kilometer lange 1.400 MW højspændings DC “NordLink” testes i øjeblikket. Det formodes at øge forsyningssikkerheden og muliggøre udveksling af vedvarende energi, især vandkraft og vindenergi, mellem de to lande. Testen af ​​samtrafikken fortsætter indtil december 2020, før NordLink sættes i fuld prøveversion. Almindelig drift starter i 2021. NordLink-projektet ejes 50 procent af den norske TSO Statnett og 50 procent af de tyske partnere TenneT og KfW .
Tryk på kontakt Mathias FischerTenneT

 

Dato 1. januar
Begivenhed Brexit – end of transition period
Emne Med forhandlingerne om en handelsaftale efter Brexit i balance i september 2020 er det uklart, hvordan Storbritanniens tilbagetrækning vil påvirke EU’s klima- og energipolitik efter 1. januar 2021, når overgangsperioden slutter. Nogle store ændringer er imidlertid allerede klare, såsom at Storbritannien er klar til at forlade EU’s emissionshandelssystem med planer om at oprette sit eget system. Samlet set har Storbritannien været blandt de mere ambitiøse lande med hensyn til reduktion af drivhusgasser , hvilket betyder, at andre nu bliver nødt til at gøre mere, hvis de overordnede mål forbliver de samme.
Tryk på kontakt Daniel Sheridan Ferrie, Europa-Kommissionen

 

Dato juni
Begivenhed Europa-Kommissionen præsenterer udkast til lovgivning for at øge målet for 2030
Emne At hæve klimamålet for 2030 kræver et sæt handlinger på tværs af alle sektorer i økonomien. Grundlæggende skal alle vigtige energi- og klimalovgivninger ændres, og Kommissionen planlægger at forelægge sit forslag i juni 2021. De lovgivninger, som Kommissionen vil gennemgå for at gennemføre denne øgede ambition, omfatter:  EU’s emissionshandelssystem ; den  byrdefordeling forordningen ; forordningen om  arealanvendelse, ændring af arealanvendelse og skovbrug ; den  energieffektivitetsdirektivet ; Det  direktiv om vedvarende energi ; og  CO2-emissionspræstationsstandarder for regulering af biler og varevogne. Som en del af denne proces vil Kommissionen gennemgå virkningerne på medlemslandene og overveje distributionsrelaterede spørgsmål. En vigtig overvejelse i denne sammenhæng vil være, hvordan indtægterne fra CO2-prisfastsættelse fordeles mellem medlemsstaterne og EU som egne ressourcer.
Tryk på kontakt Tim McPhie, Europa-Kommissionen

 

Dato 1. – 12. november
Begivenhed FN’s klimakonference COP 26
Emne  Mange ser FN’s klimakonference COP26 i Glasgow i 2021 som den vigtigste COP (partskonferencen) siden 2015, da Paris-aftalen blev vedtaget. COP26 er blevet udsat i et år på grund af coronaviruspandemien. Således vil det nu finde sted efter ‘inden 2020’-fristen for mange komponenter i Parisaftalen , såsom levering af opdaterede nationalt bestemte bidrag (NDC’er). COP’er deltager normalt af nationale ministre og statsoverhoveder.
Tryk på kontakt UNFCCC

Alle tekster oprettet af Clean Energy Wire under en “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)” . De kan kopieres, deles og gøres offentligt tilgængelige af brugere, så længe de giver passende kredit, giver et link til licensen og angiver, om der blev foretaget ændringer.