”Fælleserklæring” fra Finans Danmark og regeringen om at understøtte ”sunde” kunder. Men hvad er egentlig sunde kunder? I den såkaldte fælleserklæring hedder det, at ”sektoren vil formidle lån og likviditet til sunde virksomheder og privatkunder. Det indebærer fx udvidelse af låneramme, forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger.”

Det er dog uklart – og selvfølgelig en individuel vurdering – hvad er en ”sund” kunder. En kunde kan nemlig godt have en sund økonomi i dag, men en usund økonomi om en måned, hvis forretningen skal holde fuldstændig lukket på grund af corona-nedlukningen af Europa. Da bankerne uden tvivl står foran nogle meget store udlånstab under alle omstændigheder, vil det være naturligt, hvis man er meget tilbageholdende med at understøtte formelt ”sunde” kunder.

Hensigten er naturligvis fin og rigtig. Spørgsmålet er, hvor meget den betyder, når det kommer til stykket. Måske er det lidt som med erklæringen om, at bankerne skal holde igen med at betale udbytter og aktietilbagekøb.

Danske Bank skriver i en analyse , at det i realiteten ikke er nødvendigt på grund af en solid kapital i bankerne, men at det mere skyldes et ønske om, at bankerne imødekommer politikernes og offentlighedens forventninger til bankerne: ”We believe that the Danish banks are generally well capitalised, and do not see the reassessments of pay-out policies to signal a need for additional capital. We rather see it as the banks taking a prudent approach, and as a way to stem off potential negative backlash from the public and politicians in light of eased capital and liquidity requirements.”