Finans Danmark lancerer nyt Forum for Bæredygtig Finans

  Finanssektoren opretter et rådgivende forum, som skal kortlægge og komme med anbefalinger til, hvordan sektoren kan bidrage til en bæredygtig omstilling af økonomien. Det rådgivende forum består af repræsentanter fra danske virksomheder og eksperter i bæredygtighed. Anders Eldrup bliver formand for forummet, som også får deltagelse af bl.a. Connie Hedegaard og Peter Birch Sørensen.

  Finans Danmark har som mål at bidrage til arbejdet med at realisere FN’s verdens-mål og EU’s ambitiøse plan for udmøntningen af Paris-aftalen om at reducere CO2-udslippet. Målsætningen er blandt andet aktivt at bidrage til EU’s handlingsplan, der blev fremsat i 2018 for at skaffe privat finansiering til de betydelige investeringer og udlån, der er nødvendige for en bæredygtig økonomisk udvikling.

  ”Finanssektoren har som en vigtig del af samfundet et medansvar for, at vi i fællesskab sikrer et bedre klima og miljø. Den opgave tager vi seriøst. Derfor er jeg glad for, at vi har samlet en lang række stærke virksomheder og eksperter, som sammen med finanssektoren skal se på mulighederne”, siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard og fortsætter:

  ”Vi vil som finanssektor gerne bidrage til en grøn og bæredygtig fremtid. Vi spiller en vigtig rolle i omstillingen af samfundsøkonomien; fra kapitalforvalternes produktudvikling, investeringsproces og aktivt ejerskab over distribution og rådgivningsproces til kreditinstitutternes udlåns – og finansieringsvirksomhed.”

  Anders Eldrup bliver formand

  Det rådgivende forum består af virksomheder og tænketanke inden for områderne byggeri, landbrug, transport og industri samt eksperter med særlig indsigt i klima, co2-udslip og de forhold, der er vigtige for en bæredygtig omstilling. Hertil kommer medlemmer fra den finansielle sektor. Anders Eldrup, tidligere administrerende direktør for DONG Energy, har sagt ja til at stå i spidsen for det nye forum.

  ”Den finansielle sektor er en vital del af vores samfundsstruktur. Derfor er det helt afgørende, at den finansielle sektor bliver en proaktiv medspiller i kampen for en bæredygtig og grøn omstilling. Min forventning til arbejdet er, at vi i fællesskab og på tværs af sektorerne kommer frem til en række anbefalinger, der kan hjælpe i transformationen til en bæredygtig omstilling af økonomien. Jeg ser meget frem til arbejdet”, siger Anders Eldrup.

  Se alle medlemmer af Bæredygtig Forum for Finans

  Info: Forummet mødes fem gange i løbet af 2019 og skal afrapportere til Finans Danmarks bestyrelse i december 2019.

  Se kommissorium

  KILDE: https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/finans-danmark-lancerer-nyt-forum-for-baeredygtig-finans/