Finans Danmark skal stå i spidsen for udvikling af fælles værktøj til måling af CO2-aftryk

  Vi er i Finans Danmark klar til at løfte opgaven. Vi er selvsagt stolte af, at en anbefaling fra vores Forum for Bæredygtig Finans kan leve videre til gavn for alle i klimapartnerskaberne,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

  Ambitionen om at udvikle et værktøj til at måle CO2-aftryk blev anbefalet af Forum for Bæredygtig Finans på Finans Danmarks årsmøde tilbage i 2019. Siden er anbefalingen bragt videre i Finanssektorens Klimapartnerskab.

  Nu møder anbefalingen så stor opbakning, at værktøjet udvikles og benyttes af alle klimapartnerskaberne. Det blev annonceret i dag på mødet for Grønt Erhvervsforum.

  Finans Danmark skal stå i spidsen for udviklingen – og arbejdet er allerede godt i gang.

  For at nå den ambitiøse danske målsætning om at reducere den danske CO2-udledning med 70 pct. frem mod 2030 er der et behov for at udvikle en fælles metode til at måle de enkelte virksomheders CO2-aftryk på.

  ”Vi er i Finans Danmark klar til at løfte opgaven. Vi er selvsagt stolte af, at en anbefaling fra vores Forum for Bæredygtig Finans kan leve videre til gavn for alle i klimapartnerskaberne,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

  Nyt CO2-værktøj
  Et bedre klima og miljø i 2030 kræver en massiv omstilling både af samfundsøkonomien og den enkelte virksomhed. Og for at gøre det effektivt er det vigtigt at vide, hvilke udledninger de enkelte virksomheder og brancher står for, og hvordan de kan reduceres gennem konkrete investeringer og nye produktionsmetoder. Derfor skal der udvikles en ny CO2-måler, som man på tværs af brancher kan bruge til at opgøre sit CO2-aftryk.

  ”Vi ønsker som finanssektor at være en aktiv medspiller i samfundet og tage et medansvar for, at vi i fælles-skab sikrer en mere bæredygtig klode i fremtiden. Derfor gik vi allerede i starten af året i gang med at følge op på én af de 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans om at udvikle et nyt CO2-værktøj, som måler på udlån og investeringer. Det arbejde har vi båret videre i Finanssektorens Klimapartnerskab og ser nu frem til at fortsætte arbejdet i samarbejde med de relevante myndigheder, andre klimapartnerskaber og brancheorganisationer,” siger Ulrik Nødgaard.

  Bankerne har direkte kontakt
  Den finansielle sektor har daglig kontakt med tusindvis af danskere og virksomheder fra alle brancher. Det gælder både private kunder, der fx overvejer energirenovering eller køb af en elbil, og de virksomheder, der har høje ambitioner om en grøn omstilling af deres forretning. Derfor er bankerne en vigtig motor, der skal være med til at drive omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

  ”Danske banker og realkreditinstitutter finansierer allerede i dag grønne aktiviteter for 400 mia. kr. Vurderingen er, at Finans Danmarks medlemmers bidrag kan vokse til 700 mia. kr. frem mod 2030. Det er en vigtig samfundsopgave, som finanssektoren ønsker at bidrage til. Og her vil en fælles CO2-måler være endnu et vigtigt skridt og bidrag i den grønne retning,” siger Ulrik Nødgaard.

  Fakta: