Finanstilsynet finder betydelige mangler i Danske Bank

    Finanstilsynet har fra november 2018 til november 2019 udført en temainspektion af markedsovervågningsfunktionen hos fire udvalgte værdipapirhandlere. Finanstilsynet har kigget på Danske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Sydbank A/S og Jyske Bank A/S.  Manglende markedsovervågning kan medføre, at markedsmisbrug ikke opdages og bringes til ophør, hvilket skader de finansielle markeders integritet og offentlighedens tillid til værdipapirer og derivater, skriver Finanstilsynet.

    https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2019/Temainspektion_af_markedsovervaagningsfunktionen_111219