Fire måder at investere i planetarisk resilience på

  Impact wealth manager Tribe Impact Capital har offentliggjort en meddelse, der skitserer fire vigtige investeringsområder, der giver investorer mulighed for at understøtte planetarisk modstandsdygtighed, og hvor investeringsmuligheder kan findes.

  Planetarisk modstandsdygtighed udgør et af tre nøgleområder Tribe Capital overvejer inden for sin række af modstandsbaserede investeringsmuligheder, hvor de to andre er infrastrukturelle og menneskelige modstandsdygtighed.

  I noten fremhævede Tribe, at inden for Verdens Økonomiske Forums top 10 risici i det kommende årti er halvdelen miljømæssige risici, hvor menneskeheden står over for “de to kriser af menneskeskabte klimaforandringer og hidtil uset tab af biodiversitet”.

  “I stedet for at respektere og operere inden for naturens grænser har vi overskredet dem og undermineret Jordens systems modstandsdygtighed og regenerative kapacitet,” sagde formueforvalteren.

  Men som investorer har vi nu muligheden for at ”opbygge bedre” ved at lede kapital- og forvaltningsaktiviteter “mod løsninger, der kan drive systemændring og transformation”.

  Når det kommer til planetarisk modstandsdygtighed, identificerede Tribe fire nøgleområder, hvor investorer kan få en reel indvirkning: cirkularitet, forebyggelse og kontrol af forurening, bevarelse af naturlig kapital og levering af rent vand.

  Cirkularitet

  Den første af disse, cirkularitet, er centreret omkring ideen om “reparation og istandsættelse af produkter, genbrug og genbrug af” udtjente materialer “og omdirigering af organisk affald fra losseplads til fordel for kompostering.

  ”Ved at reducere efterspørgslen efter jomfruelige materialer og returnere næringsstoffer til jord kan denne form for cirkulær praksis hjælpe naturlige systemer med at regenerere sig og komme sig efter overudnyttelse og nedbrydning,” sagde Tribe.

  Formueforvalteren identificerede investeringsmuligheder inden for industrier, der er involveret i genvinding og genanvendelse af plast, metal, papir og madaffald, produktion af genbrugsindhold og genanvendelige materialer til brug i emballage, byggeri og tekstiler samt dem, der leverer renovering eller reparation tjenester.

  Forurening

  Det andet spørgsmål om forebyggelse og bekæmpelse af forurening kræver reduktion og bedre håndtering af affald fra industrier på tværs af spektret.

  Tribe bemærkede: “Ikke kun undergraver toksisk forurening modstandsdygtigheden i følsomme marine og terrestriske økosystemer, ifølge The Lancet , eksponering for forurenet luft, vand og jord resulterede i 16% af alle globale for tidlige dødsfald i 2015.”

  Investorer kan støtte dette tema ved at afsætte til virksomheder, der tilbyder tjenester til affaldsbehandling, miljøsanering, oprydningstjenester og testning af forureningstjenester.

  Andre muligheder inkluderer forsyningsselskaber, der leverer kloakeringstjenester og forureningskontrolteknologier som katalysatorer og skrubbersystemer, som hjælper med at eliminere skadelig luftforurening fra industrielle processer og transport.

  Naturlig kapital

  Det tredje område, bevarelse af naturlig kapital, er nøglen til at undgå yderligere tab af biodiversitet , og selvom investeringsmuligheder er sværere at finde her, sagde Tribe, at der er en række virksomheder, der opererer “i spidsen for bæredygtig arealanvendelse”.

  ”Eksempler inkluderer virksomheder, der er involveret i bæredygtigt skovbrug, naturlig skovgendannelse og / eller regenerativ økologisk landbrug,” sagde det. “Disse aktiviteter hjælper med at regenerere nedbrudt jord, støtte biodiversitet og trække kulstof ned i træer og jord.”

  Rent vand

  Endelig ser Tribe efter virksomheder, der løser det voksende problem med vandknaphed ved at udvide adgangen til sikkert og overkommeligt vand, der bæredygtigt styres og konserveres.

  Investeringsmuligheder i dette tema inkluderer udvidelse og opgradering af global spildevandsrensning og vanddistributionsinfrastruktur samt innovative teknologier, der muliggør vandgenbrug og vandeffektivitet.

  Tribe tilføjede: “Ud over bæredygtige vandforsyninger er teknologier som lukkede vandsystemer til industriel køling, mikrovandingsteknologier for at reducere landbrugs vandforbrug og vandeffektive badeværelses- og køkkenapparater alle løsninger, der kan investeres.”