FN-klimarapport er dyster læsning: Vi risikerer at gøre store dele af jorden udyrkelig

  En fjerdedel af klodens isfri landareal er i forfald på grund af mennesker. Dyre- og plantearter er i stigende grad truet på grund af skovrydning og intensivering af landbrug.

  Og mens naturen presses i knæ, er menneskets gennemsnitlige indtag af kalorier vokset med en tredjedel siden 1961. Indtaget af kød og vegetabilsk olie er fordoblet.

  Omkring to milliarder voksne på verdensplan er nu overvægtige eller fede, mens knap en milliard mennesker stadig er underernærede. Mellem 25 og 30 procent af fødevarer, der produceres, går til spilde.

  Der er ingen grund til at skjule det:

  En ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, tegner et dystert billede af en verden, der i høj grad er præget af overforbrug og overudnyttelse af klodens landareal.

  Klide: DR